جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

راویان ماربین جلد اول

نویسندگان: محمدعلی شاهین، لیلا پیمانی

تدوین و ویرایش: محمدعلی شاهین

صفحه آرا: مازیار واحدی‏ پور

طراح جلد: سیمین سعیدی


چهارمین کتاب از پیشینه تاریخ و فرهنگ منطقه ماربین و خمینی‏ شهر، به تازگی به همت خانه تاریخ و فرهنگ شهر منتشر گردیده است. به گزارش خبرنگار دانشنام، در جلد اول این مجموعه 23 گفتگو با پژوهشگران و شاهدان در خصوص موضوعات مختلف از جمله موضوع هفت برادران، ماجرای پیمان، چگونگی تاسیس مریصخانه سده، حاج‏علی ایران نژاد، گذشته جوی‏آباد و اسفریز، پیشینه قحطی و گرانی‏های منطقه، دوران درشکه‏ها، چوبداری در سده و فرقه گرایی‏ها به قلم محمدعلی شاهین و لیلا پیمانی نگارش شده است. راویان ماربین در 151 صفحه و قطع رقعی توسط نشر گفتمان اندیشه معاصر انتشار یافته است. بنابراین است که این گفتگوها در جهت مستند کردن گوشه‏ های مختلف تاریخ شهر از طریق تاریخ شفاهی و نیز گفتگو با پژوهشگران از گذشته تا کنون انجام و در جلدهای بعدی به تدریج چاپ شود.
گفتنی است پیش از این، کتاب‏های "راهنمای گردشگری"، "هزار سال خمینی شهر" و " چهل پسینه" از این مجموعه انتشار یافته است.

عناوین گفتگوهای راویان ماربین جلد اول

هفت برادران افسانه یا واقعیت؟

پیمان که بود و چه کرد؟

فرقه گرایی در سده

عبدالخالق، مشروطه خواه سدهی

ای سال برنگردی/ صد سال برنگردی

ا‏هالی سده برای مداوا به اصفهان‏ نمی‏ رفتند

از ماربین تا سده

چوبداران سده

مریضخانه سده چگونه بنا شد؟

نا گفته‏ ها‏یی ازاولین رییس انجمن شهر سده

اندآن در گذر زمان

حاج‏علی مقنی

اسفریز از سه پشت پیش

بوجار‏های اسفریز

چشم خروسی ‏ها‏ی روسی در جوی‏ آباد قدیم

سه راه قنادی‏ها

درشکه ‏ها‏ی در‏محکمه

کودکی‏ ها‏ی کوتاه

پستچی

فال بولونی

روزگار حلاجان

زنان نخریس

معصومه ماما

علاقه مندان برای خرید کتاب به کتابفروشی‏ فروغ خمینی شهر  و خانه تاریخ و فرهنگ خمینی ‏شهر واقع در خانه مجیر مراجعه نمایند. تمامی کتابهای پیشینه خمینی شهر در کتابخانه های عمومی شهرستان موجود است.