چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

بیمارستان ساعی به یکی از ده بیمارستان بزرگ کشور تبدیل خواهد شد .به گزارش دانشنام درجلسه بررسی مشکلات تکمیل طرح بیمارستان ساعی که باحضور خیرین بیمارستان ومسولین استانی وشهرستانی تشکیل شد معاون توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعلام این موضوع گفت: امید است سومین بیمارستان بزرگ استان در آینده ای بسیار نزدیک افتتاح شود.یوسفی افزود: بیمارستان ساعی به 700 الی 800 نفر نیرو نیاز دارد که پیش بینی های لازم رابرای استخدام آنها انجام خواهیم داد.
گفتنی است این بیمارستان با 35 هزارمترمربع زیربنا ازپیشرفت30درصدی برخوردار است وتاکنون 18 میلیارد تومان خیران خمینی شهری هزینه احداث این بیمارستان کرده اند.

موارد بیشتر