جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

معرفی کتاب های پیشینه خمینی شهر نگارش محمدعلی شاهین
**************
1- راهنمای گردشگری و سفر به خمینی‏شهر: معرفی پیشینه، جاذبه ‏ها، مشاهیر، بناهای تاریخی و مشاغل خمینی‏ شهر


2- هزار سال خمینی ‏شهر: رخدادهایی از هزار سال تاریخ منطقه از ماربین به خمینی شهر در 382 صفحه، گفتمان اندیشه، 1396.


3- چهل پسینه: چهل روایت و نا‏داستان از پیشینه منطقه در 152 صفحه، شاهین محمدعلی، پیمانی لیلا، چهل پسینه، اصفهان، گفتمان اندیشه 1398.


4- راویان ماربین جلد 1: 23 گفتگو با مطلعین و شاهدان از تاریخ شفاهی منطقه در 151 صفحه، شاهین محمدعلی، پیمانی لیلا، گفتمان اندیشه 1398


5- نام‏ ها و نشانه‏ ها: پژوهشی در ریشه نام‏ها و آبادی‏های ماربین و مناطق و محلات و شهرهای شهرستان خمینی‏ شهر در 384 صفحه، گفتمان اندیشه 1398.


6- راویان ماربین جلد 2: 28 گفتگو در مشاغل، فرهنگ و تحولات سده از دهستان ماربین تا تشکیل بخش در سال 1326 در 198 صفحه، گفتمان اندیشه  1399.


7- راویان ماربین جلد 3، پژوهشی در تحولات سده از تشکیل بخش تا تغییر نام به همایون‏شهر (1338-1326) در 170 صفحه، گفتمان اندیشه 1399


8- زبان اسناد، جلد اول: مجموعه‏ای از عناوین و برخی اسناد از مهربین تا تشکیل شهرستان خمینی‏شهر در 46 گروه در 295 صفحه، گفتمان اندیشه 1400 


9- مروری بر تاریخ سده و همایون‏شهر، از مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی: 62 نوشتار موضوعی در 267 صفحه، گفتمان اندیشه 1400.


10- سرزمین مهر: پژوهشی در مهرورزی، نیکو‏کاری و موقوفات از آبادی‏های ماربین به خمینی‏شهر، در چهار فصل و270 صفحه، گفتمان اندیشه 1400.


11- رخدادهای مهربین: نقل 412 رخداد از مهاجرت آریایی‏ها به فلات ایران تا تشکیل شهرستان خمینی ‏شهر در 393 صفحه، گفتمان اندیشه 1400


12- راویان ماربین جلد 4: شامل 20 گفتگو در باب تحولات منطقه از تغییر نام سده به همایون‏شهر از سال 1338 تا 1352، در 187 صفحه ، همایونشهر، گفتمان اندیشه 1400

13- سرگذشت پزشکی، پژوهشی در سیر تحول بهداشت و درمان در پیشینه خمینی‏ شهر، در 284 صفحه، 1401

پدید آورندگان دیگر

براتی، ابراهیم، درچه نگین زاینده رود، اصفهان، انتشارات کنکاش، 1387.

پریشانی، زیبا، جامانده از قافله، خاطرات یداله آقا‏بابایی، نشر دارخوئین، اصفهان، 1399

پورکاظم ، عزیزاله (۱۳۹۵)، نبرد محرم، اصفهان، ستارگان درخشان.

پورکاظم، عزیزاله (۱۳۹۲)، نبرد شوش؛ تاریخنامه دفاع مقدس شهرستان خمینی‌شهر، اصفهان، ستارگان درخشان.

تقی‌خانی، علیرضا (۱۳۹۰)، چهره‌های ماندگار؛ زندگی و کارنامه محمدتقی داورپناه، تهران، هزار برگ.

جعفریان کوشکی، جعفر، یادمان کوشک ماربین، مجتمع چاپ خمینی‏شهر، 1391.

درچه ‏ای سیدتقی، ستاره ای از شرق: شرح احوال و وقایع عصرعلامه سیدمحمدباقردرچه ، اطلاعات ، 1384

صرامی فروشانی، رسول، سده در گذر زمان، اصفهان، پویش اندیشه، ۱۳۸۲

صرامی فروشانی‏، رسول، دیار کهن خمینی شهر (سده)، پویش اندیشه، بهمن 1384

کرمی هرستانی، قاسمعلی (۱۳۹۱)، جبهه ذوالفقاریه؛ نقش سپاه و بسیج خمینی‌شهر در دفاع مقدس، اصفهان، ستارگان درخشان.

میردامادی سید باقر. (1381) خمینی شهر شهری که باید از نو شناخت، اصفهان، انتشارات میرداماد.

مهرابی‏کوشکی، قدرت‌اله (۱۳۹۵)، ملاقات با غریبه‌ها؛ خاطرات اسارت در عراق، اصفهان، ستارگان درخشان.

نصرآبادی، میرزا محمد‏طاهر، تذکره نصرآبادی، تهران، ارمغان،1317.

نوری، مهدی (۱۳۹۰)، واقعه؛ مروری بر جهادسازندگی شهرستان خمینی‌شهر در دفاع مقدس، اصفهان، هنرهای زیبا.

نوریان کوشکی، جعفر، یادمان کوشک ماربین در روزنه تاریخ، مجتمع چاپ خمینی‏شهر، 1391.

هوازاده، مهدی، جوی آباد دیاری از دوران کهن،1383.

حاج سیدمحمد احمدی روشنگر دوران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1384