جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

 پدید آورنده: محمد علی شاهین

 

تعداد صفحات: 198 صفحه رقعی

 

سال انتشار: تیرماه 1399

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر

موضوع:

این کتاب از مجموعه کتابهای تاریخ شفاهی منطقه است که شامل 29 گفتگو و روایت پیرامون مشاغل، فرهنگ و تحولات سده از دهستان ماربین تا تشکیل بخش ماربین در سال 1326 می باشد. خیابان کشی، حکیمان، محضردارها، آواها و ترانه های سدهی، سابقه سیلاب‏های منطقه، بازی و ورزش در سده، زبان ولاتی، کدخدایان، مکتبداران، شبیه خوانی، غذاهای سدهی و توده و دمکرات از جمله موضوعاتی است که راویان در باره آنها روایت‏های خود را بیان کرده‏اند.

 کتاب‏ مذکور در کتابخانه های عمومی شهرستان و کتابفروشی‏ های شهر و خانه فرهنگ و تاریخ واقع درخانه مجیر در دسترس است.

عناوین گفتگوهای راویان ماربین جلد دوم

مقدمه

نقل ‏قول‏ هایی از قحطی در سده

 1. کشاورزان ماربینی
 2. غذاهای سدهی
 3. مشاغل رایج سده
 4. بازار ورنوسفادران از رونق تا کسادی
 5. گیوه سدهی
 6. قنادهای سده
 7. دباغ سدهی
 8. از کمان حلاجی تا چرخ کلاف کنی
 9. روزگار گاریچی ‏ها
 10. در جستجوی کار
 11. کدخدایان سده
 12. شبيه‏ خوانی در سده
 13. واعظان سدهی
 14. زبان ولاتی
 15. بازی ‏و ورزش در سده
 16. آواها و ترانه‏‏ ها‏‏ی سدهی
 17. محضر‏داران ماربین
 18. چالش‏های تشکیل بلدیه و انجمن بلدی سده
 19. فراز و نشیب‏ها ی خیابان‏ کشی در سده
 20. روزگار حکیمان
 21. فراز و نشیب‏ های بهداشتی سده
 22. هفت سال ماجراهای کشف حجاب
 23. چگونه سده روشن شد؟
 24. سابقه سیلاب‏ها در منطقه ماربین
 25. مکتب ‏دارها‏ی سده
 26. سیر احداث مدارس نوین در سده
 27. توده و دمکرات در سده   1862
 28. از دهستان ماربین تا تشکیل بخش ماربین