پنج شنبه, 14 آذر 1398 Thursday 5 December 2019 00:00
تصاویر تاریخی


تصاویری از دکتر حسن میردامادی
تصاویری از مسجد ابوالبرکات
بلدی خلیل (باغبان)، تصاویر
تصاویری از محسن امیریوسفی
تصاویری از غار اشکف
اسناد تاریخی


مدارک و اسناد دکتر سیدمحمد میردامادی
چند سند اخطار ودریافت مالیات ازکسبه سده مربوط به دهه اول ودوم قرن14
اعلامیه های برگزاری مراسم در گذشت روحانیون در خمینی شهردر دهه های 30 تا 60
اسناد و تصاویری از گروه مهدویون
برخی اطلاعیه های انتخاباتی خمینی شهر اوایل انقلاب
گزیده ها