یکشنبه, 24 تیر 1403 Sunday 14 July 2024 00:00

علی اصغر دهنوی


دوره: قرن سیزدهم هجری


عناوین: فاضل، کاتب


یکی ازآثار: کتابت شرح نفیسی


پایان کتابت: ربیع الاوّل سال 1262ق


محل نگهداری:

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
فهرست کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، شماره 22460 (1522)

نوشتن دیدگاه