سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

پس ازشروع بکارمجدد دوره متوسطه در سده در سال 1331وافزایش تدریجی دانش آموزان ودایر شدن کلاس های بعدی نیاز به یک ساختمان مجزا برای دبیرستان احساس شد. مردم محلی با تشویق وپیگیری  مسولین وقت ومعتمدین از جمله مرحوم رضا شاهین که مدتی هم سمت شهرداری سده را به عهده داشت قطعه زمینی درخیابان ورنوسفادران نزدیک بانک ملی مرکزی جنب کوی شهیدان دباغی به این امر اختصاص دادند. زمین متعلق به فردی به نام جاج میرزا جعفر بود.در مجاورت زمین مذکورکهریزی عبور می کردوصحرای دهشنده در ادامه آن قرار داشت. پس از واگذاری زمین به فرهنگ ساخت دبیرستان شروع گردید.نقل است که مردم به هرشکل ممکن حتی به عنوان کارگر درساخت دبیرستان کمک می کردند.این ساختمان در فروردین1335شمسی یعنی دو سال بعد از اهدای زمین پذیرای دانش آموزان شد. نام مدرسه به پاس خدمات مرحوم ابوالحسن سیادت بنیانگذار آموزش نوین در سده عمادگذاشته شد.درسالهای بعد از انقلاب زمین گهریز مجاور دبیرستان به مجموعه اضافه شد .سالها کانون سلمان فارسی در مجاورت این مدرسه بودوازآن برای امور فرهنگی وهنری دانش آموزان بهره برده می شد .درسال 1387این مکان تخریب وطی چند سال یک مجتمع فرهنگی ورزشی وآموزشی با همان نام عماد درآن ساخته شد.این مرکز که برای احداث آن  2 میلیارد و 800 میلیون تومان  از اعتبارات ملی هزینه شده درتاریخ 3شهریور1395رسما با همان نام عماد افتتاح شد .

 مشخصات :

-20 باب کلاس و 10 اتاق اداری مجهز به آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه، نمازخانه، اتاق سمعی و بصری، و سالن اجتماعات

-سالن سرپوشیده ورزشی به مساحت 850 مترمربع

- مساحت زمین 4608 مترمربع

-زیربنا 4500 مترمربع 


منابع:
سالنامه فرهنگ همایونشهر اردیبهشت 1339ص35
گفتگو با مردم محلی وشاهدان عینی ساخت دبیرستان
گفتگو با ناصر شاهین فرزند مرحوم رضا شاهین
گفتگو با فاضل مسول نوسازی مدارس خمینی شهر