پنج شنبه, 06 مهر 1402 Thursday 28 September 2023 00:00

ا‏هالی سده برای مداوا به اصفهان‏ نمی‏رفتند

نقل از کتاب راویان ماربین جلد اول

راوی: دکتر حسین یقینی1
ولادت: 1322
شغل: دکتر داروساز
هنرمند، پژوهشگر و نویسنده
تاریخ مصاحبه: شهریور 1396
پرسشگر: لیلا پیمانی
محور‏های گفتگو: پیشینه طبابت در ماربین و سده
آقای دکتر، شما اصفهانی‏ هستید و خمینی ‏شهر را وطن دوم خود میدانید چرا؟
در سال 1341 پس از اخذ دیپلم به عنوان سپاه دانش مشغول تدریس در دبستان یکی از روستا‏های محدوده ماربین شدم و پس از اخذ لیسانس ادبیات از دانشگاه اصفهان‏ در دبیرستان عماد سیادت مشغول تدریس شدم. در دانشسرای مقدماتی دختران همایونشهر هم تدریس می‏کردم. بنابراین مدت زیادی از عمر خود را در سده کار می‏کردم و دوستان زیادی در‏‏این‏ شهر دارم.
شما نویسنده مجموعه پنج جلدی دانشنامه داروسازی و داروخانه‏داری استان اصفهان‏ هستید چه حجمی‏از‏‏این‏ مجموعه را به تاریخچه داروسازی منطقه ماربین اختصاص داده‏‏اید؟
حدود صد صفحه از جلد چهارم مجموعه به بررسی تاریخچه داروسازی و داروخانه‏داری دراین منطقه اختصاص داده شده است.
در اثر دیگر خود یعنی کتاب جامع راهنمای اطلاعات پزشکی اصفهان‏ هم حکیمانی از سده را معرفی کرده‏‏اید ؟
بله چند نفر از آنها از جمله حکیم سدهی را آورده‏ام.
بنا بر‏‏این‏ اطلاعات خوبی از گذشته طبابت در ماربین دارید و می‏توانید پاسخگوی سوالات در مورد تاریخچه طبابت در‏‏این‏ منطقه باشید؟
بهرحال در پژوهش‏ها‏یم منطقه ماربین مد نظر بوده است، بنابر‏‏این‏ اطلاعاتی کسب و جمع آوری کرده‏ام.
قدیم‏ها‏ مردم سده برای مداوای بیماری‏ها‏یشان به اصفهان‏ مراجعه می‏کرده‏اند؟
تا آن زمان که حکیم باشی‏ها‏ و طبیب‏ها‏ به شیوه سنتی به مداوای بیماران می‏پرداختند ا‏هالی سده به اصفهان‏ مراجعه نمی‏کردند چون خودشان طبیبان حاذقی داشتند.
طبیبان اصفهانی از نظر علمی ‏در چه سطحی بودند؟
اولین قوانین نظام پزشکی دنیا را حکیم باشی‏ها‏ی اصفهانی‏ نوشته‏اند. حکیم باشی رده‏‏ای‏ بود که از زمان صفویه وارد مناصب شد. انگلیسی‏ها‏ در زمان جیمز اول قوانین نظام پزشکی که حکیم باشی‏ها‏ی اصفهان‏ نوشته بودند را از ما مطالبه کردند و‏‏این‏ اسناد اکنون در مرکز تحقیقات لندن نگهداری می‏شود.
حکیم باشی‏ها‏ یا همان طبیبان درس پزشکی را چگونه فرا می‏گرفتند؟
در اصفهان‏ مرکز آموزش پزشکی نداشته‏‏ایم اما از دیرباز در دو مدرسه علمیه صدر و نیم آورد علاوه بر علوم دینی درس طبابت نیز تدریس می‏شده است. در دوره ناصرالدین‏شاه حاج‏میرسیدعلی نجف‏آبادی و در دوره‏ها‏ی بعدی حاج‏میرزا‏آقا شیرازی در‏‏این‏ مدارس علم طبابت نیز تدریس می‏کردند و هر که در‏‏این‏ دو مدرسه درس می‏خواند هم علوم دینی فرا می‏گرفت و هم علم پزشکی از جمله طبیبان سدهی.
اولین بیمارستان اصفهان‏ کی تاسیس شد؟
اولین بیمارستان اصفهان‏ با نام دارالشفا در دوره صفویه راه اندازی شده که بیشتر ویژه نگهداری از مجّانین بوده و پزشک و عطار داشته است. هنوز هم بازارچه‏‏ای‏ به نام دارالشفا در اصفهان‏ داریم.
در زمان شاه عباس همچنین یکی از بزرگترین مراکز داروسازی جهان در چارسو مقصود اصفهان‏ دایر بوده است. به عنوان مثال دارویی مسهل به نام سولفات‏دو‏منیزیم در‏‏این‏ مکان تولید می‏شده که مردم آن را به حاج‏منیزیم می‏شناخته اند.
چند نفر از پزشکان سنتی سده گواهینامه‏‏ای‏ دارند که سال 1306 خورشیدی توسط وزارت معارف برایشان صادر شده است، از چگونگی صدور‏‏این‏ گواهینامه اطلاعی دارید؟
این دوره را اولین بار شخصی به نام انصاری که ریاست معارف اصفهان‏ را به عهده داشته در سال 1301 برای طبیبان برگزار می‏کند به‏‏ این‏ صورت که یکی از پزشکان قشونی (ارتشی) که خود در دارالفنون پزشکی خوانده بوده‏اند دوره‏‏ای‏ تخصصی برای طبیبان برگزار کرده و در پایان دوره آزمونی برگزار می‏شده و گواهینامه‏‏ای‏ تحت عنوان "طبیب مجاز" صادر می‏شده است.‏‏این‏ دوره ابتدا در اصفهان‏ تشکیل شد اما متقاضیان دوره‏ها‏ی بعدی برای شرکت در‏‏این‏ دوره باید به تهران می‏رفتند. دکتر حاج‏آقا ابطحی و طبیبان لقمانی که دارای‏‏این‏ مدرک هستند در تهران و در وزاتخانه معارف،‏‏این‏ دوره تخصصی را پشت سر گذاشته‏اند. البته معلوم نیست‏‏این‏ دوره چه مدت طول می‏کشیده است.
اما قدیمیترین گواهینامه طبیب مجازی که از طبیبان سده در دسترس است، به سال 1293 خورشیدی بر می‏گردد یعنی هشت سال جلوتر از تاریخی که شما می‏گویید2.
تا آنجایی که من میدانم صادق انصاری به عنوان اولین کسی که طرح ساماندهی پزشکان و عطاران را در اصفهان‏ به اجرا گذاشت در سال 1300 روی کار آمد. وی دومین شخصی بود که به عنوان رییس معارف اصفهان‏ برگزیده شد. اولین رییس معارف نیز اسداله خان مصفا بود که سال 1298 روی کار آمد.
چند نفر از خانواده لقمانی با مدرک لیسانس بهداری از طرف دولت برای طبابت به مناطق محروم اعزام می‏شده‏اند،‏‏این‏ مدرک چطور صادر می‏شد؟
آموزشگاه عالی بهداری به عنوان اولین مرکز رسمی‏ آموزش پزشکی اصفهان‏ در سال 1325 زیرنظر دانشگاه تهران در منزل حاج‏عبدالرسول رحیم‏زاده واقع در احمدآباد تاسیس شد. آن زمان هر کس سیکل داشت می‏توانست در امتحان ورودی‏‏این‏ آموزشگاه شرکت کند. بعد از چهار سال‏‏ این‏ دانشجویان لیسانس بهداری می‏گرفتند و از طرف دولت به عنوان پزشک به مدت چهار سال به مناطق محروم اعزام می‏شدند. سیدمرتضی یکی از فرزندان میرزا‏احمد و همینطور آقا‏فخر فرزند میرزا‏ابوالقاسم از جمله سدهی‏ها‏یی بودند که لیسانس بهداری گرفتند. آقا فخر که در مدرسه صدر هم طبابت خوانده بود در نراق و دلیجان خدمت می‏کرد. آقا‏باقر برادرش هم تزریقاتی داشت.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‏ کی تاسیس شد؟
همزمان با فارغ‏التحصیلی اولین دوره از دانشجویان آموزشگاه بهداری اصفهان‏، دانشگاه علوم پزشکی پایه گذاری شد و اولین دانشجویان پزشکی در سال 1329 سر کلاس رشته پزشکی نشستند. پس از چهار سال که دوره خدمت لیسانسیه‏ها‏ی بهداری در روستا‏ها به پایان رسید، ‏‏این‏ افراد اجازه یافتند با پشت سر گذاشتن یک آزمون ورودی در کنار دانشجویان سال چهارم پزشکی بنشینند و دکترای پزشکی بگیرند.
از ا‏هالی سده کسی در دارالفنون درس طب خوانده است؟
بله میرزا‏ابوالحسن یکی از پسران حکیم‏سدهی در دارالفنون پزشکی خوانده و به خدمت ارتش درآمده است. دارالفنون از علم پزشکی دنیا چندان عقب نبوده و ظاهرا رشته پزشکی دارالفنون چهار ساله بوده است. با تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 دارالفنون تعطیل شد.
اولین‏‏ا‏‏یرانی که دکترای داروسازی می‏گیرد چه کسی بوده؟
دکتر میرزاکاظم‏خانِ محلاتی اولین‏‏ا‏‏یرانی است که سال 1273 قمری (حدود 1222 شمسی) دکترای داروسازی خود را از فرانسه می‏گیرد و سپس به تدریس داروسازی در دارالفنون می‏پردازد پسر میرزاکاظم هم اولین کسی است که داروسازی را در دانشگاه تهران تدریس می‏کند3.
با توجه به تحقیقات گسترده‏تان در زمینه تاریخچه داروسازی و داروخانه‏داری میدانید گیا‏هان دارویی سده چه بوده و از چه مناطقی تامین می‏شده است؟
سده دارو‏های گیاهی مخصوص به خود داشت که از کوه‏ کوچک، کوه‏ سیدمحمد و قلعه‏امیریه تهیه می‏کردند. آویشن، برگ‏گوشفیل و تاج‏ریزی از جمله گیا‏هان دارویی بود که در سده کشت می‏شد.
کار جمع آوری گیا‏هان دارویی را هم عطار‏ها‏ انجام میدادند؟
به طور کلی عطار‏ها دو دسته بودند برخی برای تهیه گیا‏هان دارویی از محدوده خودشان یا حتی بیرون از شهر و دیارشان شخصا اقدام می‏کردند یا‏‏ اینکه ‏‏این‏ کار را به شاگردانشان که به آنها گیاه جمع کن می‏گفتند واگذار می‏کردند.

1-دکتر حسین یقینی: متولد 1322 در اصفهان‏ و دارای دکترای داروسازی، مولف مجموعه پنج جلدی "دانشنامه داروسازی و داروخانه‏داری". وی اولین بار در سال 1341 پس از اخذ دیپلم و در قالب طرح سپاه دانش مشغول تدریس در دبستانی در محله فردوان (نزدیک دروازه تهران) که آن زمان در محدوده سده بود شد و پس از اخذ لیسانس ادبیات از دانشگاه اصفهان‏ مجددا به همایونشهر آمد و در دبیرستان عماد سیادت مشغول تدریس شد. دکتر یقینی در مقطعی نیز به تحصیل در رشته تاریخ همت گماشت و لیسانس و فوق لیسانس‏‏این‏ رشته را هم اخذ نمود او همزمان در دانشگاه اصفهان‏ و همایونشهر تدریس میکرد. یقینی در ادامه به تحصیل در رشته داروسازی مشغول شد و دکترای خود را در‏‏این‏ رشته نیز گرفت. وی آن زمان نیز در دانشسرای دختران در همایونشهر به تدریس میپرداخت. دکتر یقینی اما علاوه بر دانش به هنر نیز علاقه‏‏ای‏ فراوان دارد. دیوارنگاری‏ها‏ی هتل عباسی، سالن دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان‏ و تعدادی از منازل اصفهان‏ و تهران و همچنین طراحی پوستر‏های آبرنگ از بزرگانی چون ابوعلی سینا که توسط سازمان نظام پزشکی در سراسر جهان منتشر شده تنها گوشه‏ها‏ی از اقدامات هنری اوست.
2-‏‏این‏ مدرک برای میرزا‏رحیم محدّث از وزارت معارف در سال 1293 پس از پشت سرگذاشتن دوره پزشکی وزارتخانه صادر شده است.
میرزا‏رحیم در سال 1259 متولد و درسال1329 وفات یافت. وی علم طبابت را در حوزه علمیه صدر اصفهان‏ فراگرفت. وی از پزشکان کوچه حکیمها‏ی فروشان محسوب می‏شد. میرزا رحیم انسانی متقی و وارسته بود که سال‏ها دانش خود را در جهت بهبود درد‏های مردم به کار می‏برد و برای مال دنیا ارزشی قائل نبود. حاج‏میرزا‏آقا شیرازی از علمای بزرگ دوره قاجار مدرس علم طبابت درحوزه‏ها‏ی اصفهان‏ او را شخصی وارسته و باسواد و متقی میدانست
3-مرتضی سیادت، سید‏مهدی مصطفوی و سید‏جواد میردامادی از پیشکسوتان تحصیلات داروسازی و سید‏محمد باقر ابطحی و سید‏مجتبی لقمانی از پیشکسوتان داروخانه‏داری در سده محسوب می‏شوند.