سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00
شناسه عنوان تاریخ رخداد
نمایش #
صفحه4 از8
149 برگزاری انتخابات دوره چهارم شورای شهر24 خرداد 1392 24-خرداد
150 اعلام عزای عمومی در همایون شهر27 خرداد 1357 27-خرداد
153 برگزاری وسیع مراسم بزرگداشت دکترعلی شریعتی29 خرداد 1358 29-خرداد
154 صدور حکم عامل اختلاس از شهرداری خمینی شهر31خرداد ماه 1387 30-خرداد
155 برگزاری انتخابات دوره 24 مجلس شورای ملی 31 خرداد 1354 30-خرداد
133 جوابیه شهرداری سده به نامه اداره حکومتی اصفهان در مورد مسیله نهضت بانوان31 اردیبهشت 1315 31-خرداد
156 21 مرداد 1101 (22 شوال 1334/ 12 اوت 1722 م) 21-مرداد
157 15 شهریور1326 تاسیس شرکت سهامی ریسندگی و برق سده 15-شهریور
158 انجام اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی درهمایون شهر 21-شهریور
159 1مهر 1302فتتاح اولین مدرسه به سبک جدید در سده مجموعه 01-مهر
161 1مهر1380درگذشت حاج آقا رضا صهری 01-مهر
160 2مهر 1359تشییع پیکر اولين شهید خمینی شهری دفاع مقدس 02-مهر
162 افتتاح خانه امیدبازنشستگان خمینی شهر 6مهر1395 06-مهر
163 اولین اعزام رسمی نیروهای سپاه خمینی شهر به جبهه در جریان حمله عراق به ایران7مهر1359 07-مهر
164 کسب چند مدال جهانی توسط ووشوکاران خمینی شهری12مهر1395 12-مهر
165 ثبت برج کبوتر جوی آباد در فهرست آثار ملی 15-آبان
184 26 آبان 1357 گزارش ساواک از تظاهرات اهالی محله زاغ آباد همایونشهر 26-آبان
185 شروع عملیات احداث بلوار داریوش در همایونشهر 28-آبان
166 کشته شدن امیر یاراحمد خوزانی در جنگ غجدوان 03-آذر
37 گشایش موسسه علمی - پژوهشی «عدل آفرین» 1394 10-دی
روز شمار شهرستان
فروردين 24