سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00
شناسه عنوان تاریخ رخداد
نمایش #
صفحه3 از8
126 گلنگ زنی سرای سالمندان فرزانگان خمینی شهر26 اردیبهشت1394 26-ارديبهشت
127 قرائت اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تلویزیون27 اردیبهشت ماه 1360 27-ارديبهشت
129 سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر27 اردیبهشت 1367 27-ارديبهشت
131 جوابیه شهرداری سده به نامه اداره حکومتی اصفهان در مورد مسیله نهضت بانوان31 اردیبهشت 1315 30-ارديبهشت
130 عملیاتی شدن واگذاری زمین های بایر شمال شهر31 اردیبهشت 1359 30-ارديبهشت
134 افتتاح سالن ورزشی مجموعه کارگری خمینی شهر1خرداد1394 01-خرداد
135 انتصاب اولین فرماندار خمینی شهر 1خرداد 1359 01-خرداد
136 تیرباران مبارزان قبل از انقلاب؛ ابراهیم جعفریان و همسرش طیبه واعظى 3 خرداد 1356 03-خرداد
137 تاسیس کانون بسکتبال نقش جهان خمینی شهر4 خرداد 1380 04-خرداد
138 درگذشت آیت اله مصطفی مهدوی هرستانی7 خرداد 1368 07-خرداد
139 بارش برف سنگین بهاری در سده8 خرداد1294 08-خرداد
140 درگذشت علامه محمدحسن نجفی 9 خرداد 1229 09-خرداد
141 تصویب طرح تاسیس شهرک برق و الکترونیک خمینی شهر 10خرداد 1382 10-خرداد
142 نامه محرمانه ممنوعیت استفاده از چارقد11 خرداد 1315 11-خرداد
143 تصویب احداث جاده کمربندی جدید 17 خرداد1386 17-خرداد
144 جمع اعتراض آمیز مردم همایون شهر در مساجد18 خرداد 1342 17-خرداد
145 گزارش ساواک از اوضاع همایونشهر پس از 15 خرداد18 خرداد1342 17-خرداد
146 انتشار نخستین شماره دوهفته نامه فرهنگی - اجتماعی فرصت20 خرداد1388 20-خرداد
147 ساخت اولین حمام به سبک جدید در سده20 خرداد 1332 20-خرداد
148 درگذشت آیت اله براتعلی مشکات 22 خرداد 1369 22-خرداد
روز شمار شهرستان
فروردين 24