پنج شنبه, 14 مهر 1401 Thursday 6 October 2022 00:00
شناسه عنوان تاریخ رخداد
نمایش #
صفحه5 از8
167 افتتاح باند اول (شرقی) جاده کمربندی خمینی شهر شاهین شهر 11-دی
180 افتتاح موسسه خيريه توان‌بخشی معلولان ذهنی محموديه 30-
181 12 تیر1286 راهپیمایی گروهی از مردم سده به حمایت از مشروطه خواهان 30-
182 19 تیر1390 سرشماری نفوس و مسکن 30-
183 22 تیر 1314 تاسیس شعبه پستی در سده 30-
168 وقف كارخانه صابون پزى و املاك و دكاكين محله بسته ورنوسفادران 18-دی
15 در گیری بین قمه زنان و نیروهای انتظامی خمینی شهر 1387 18-دی
169 صدور اعلامیه روحانیون همایون شهر خطاب به مراجع 25-دی
170 افتتاح اداره محیط زیست شهرستان 25-دی
171 انتشار اولین شماره نشریه سرمایه شهر 25-دی
10 به کار بردن خمینی شهر بجای همایونشهر در یک متن مکتوب برای اولین بار 1357 26-دی
1 اعدام نواب صفوی 1324 27-دی
9 وفات آیت الله سید ابوالحسن سیادت بزرگ خاندان سیادت1327 27-دی
6 بارش برف قابل توجه در خمینی شهر پس از سالها1392 28-دی
7 درگذشت مفسر بزرگ قرآن آیت الله محمد هادی معرفت 1385 28-دی
8 افتتاح آموزشگاه امینی 1338 28-دی
35 تاسیس سازمان خدمات موتوری شهرداری خمینی شهر 1390 30-دی
39 افتتاح اولین مدرسه دخترانه در سده1316 04-بهمن
186 اختصاص زمین جهت احداث دبستان کشاورزی در کوشک مجموعه 04-بهمن
41 اعلان تعطیل و عزای عمومی در همایونشهر 1356 06-بهمن
روز شمار شهرستان
مهر 14