پنج شنبه, 14 مهر 1401 Thursday 6 October 2022 00:00
شناسه عنوان تاریخ رخداد
نمایش #
صفحه7 از8
61 آغاز جیره بندی قند، شکر و نان 1 اسفند1320 01-اسفند
62 شرکت صدها رزمنده خمینی شهری در عملیات خیبر 3 اسفند 1362 03-اسفند
63 درگذشت آیت اله سیدمهدی درچه ای 4 اسفند 1323 04-اسفند
175 نبرد کرنال و انجام ماموریت سردار علی خان کیانی سده ای 05-اسفند
64 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 7اسفند1377 07-اسفند
78 برگزاری انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی7اسفند 1394 07-اسفند
65 دریافت جایزه اسکار توسط «اصغر فرهادی» کارگردان خمینی شهری9 اسفند 1390 09-اسفند
66 دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 9 اسفند 1381 09-اسفند
67 درگذشت بانو احترام سادات میردامادی 11 اسفند 1392 11-اسفند
68 انجام انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی12 اسفند1390 12-اسفند
69 درگذشت استاد خلیل بلدی شاعر15 اسفند1382 15-اسفند
70 ثبت آرامستان ورنوسفادران در فهرست آثارمیراث فرهنگی17 اسفند1381 17-اسفند
71 افتتاح دفتر نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان خمینی‌شهر 20اسفند 1389 20-اسفند
72 گلنگ زنی ورزشگاه همایونشهر21 اسفند1336 21-اسفند
73 شهادت سردار شهید احمدرضا ابراهیمی23 اسفند1359 23-اسفند
74 شهادت محمد مجیری23 اسفند1359 23-اسفند
75 برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی24 اسفند 1358 24-اسفند
176 برگزاری انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی 24-اسفند
76 ایجاد آرامگاه اختصاصی شهدای خمینی شهر 25 اسفند1359 25-اسفند
77 گزارش ساواک از شعار نویسی روی دیوارهای دبیرستان صائب25 اسفند1356 25-اسفند
روز شمار شهرستان
مهر 14