پنج شنبه, 14 مهر 1401 Thursday 6 October 2022 00:00
شناسه عنوان تاریخ رخداد
نمایش #
صفحه6 از8
42 در گذشت آیت الله قصری1381 13-بهمن
173 تاسیس انجمن خیرین کتابخانه ساز خمینی شهر 14-بهمن
43 ابلاغ بخشنانه ممنوعیت شستن اموات در آب های جاری1324 14-بهمن
174 دایر شدن اولین کتابفروشی در سده 15-بهمن
44 تصویب تاسیس «بخش ماربین» 1326 17-بهمن
45 شرکت گسترده رزمندگان خمینی‌شهری در عملیات والفجر مقدماتی1361 17-بهمن
46 برگزاری اولین کنگره میلاد آفتاب 1370 17-بهمن
47 تاسیس شهرداری شهر کوشک1372 19-بهمن
48 درگذشت آیت ا... املایی1385 20-بهمن
49 انتشار اولین شماره ماهنامه رخصت1391 20-بهمن
52 اتمام ساخت مسجد آقا علی اکبر20 بهمن1205 20-بهمن
51 ابلاغ حکم سردفتری برای دفتر اسناد رسمی سده22بهمن 1326 22-بهمن
53 تشکیل کمیته انقلاب اسلامی در همایونشهر24بهمن1357 24-بهمن
54 تعطیلی دفتر حزب توده در سده25 بهمن1327 25-بهمن
55 یک سند ساواک (شکستن شیشه‌های بانک صادرات همایونشهر) 27بهمن1356 27-بهمن
56 فوت سرتیپ سده ای 28بهمن1305 28-بهمن
57 شرکت مردم همایونشهر در جلسه ضد بهایی29 بهمن1356 29-بهمن
58 گزارش ساواک از توزیع اعلامیه در شهرهای مختلف از جمله همایونشهر29 بهمن 1356 29-بهمن
59 انتخابات دورششم مجلس شورای اسلامی29 بهمن1378 29-بهمن
60 انتخابات دورهفتم مجلس شورای اسلامی1اسفند1382 01-اسفند
روز شمار شهرستان
مهر 14