سه شنبه, 21 مرداد 1399 Tuesday 11 August 2020 00:00

 نویسنده : لیلا پیمانی
اماکن، بناها، بازارها و خانه های تاریخی و باستانی سند قدمت یک نقطه جغرافیایی به حساب می آیند و به اهالی یک محل، شهر و کشور هویت فرهنگی و اجتماعی می بخشند. در بسیاری موارد شاهد بوده ایم که این بناها یا کارکردهای آنها با مرور زمان و بر اثر بی توجهی متولیان به نابودی کشیده شده و در زیر لایه های زمان مدفون شده اند. گاهی اوقات نیز تمام بار تاریخی و پیشینه ارزشمند و گرانسنگ یک مکان یا نقطه جغرافیایی را تنها یک «نام» حفظ می کند و تمام این سنگینی در دل وجه تسمیه آن نام نهاده می شود وهمین جاست که اهمیت و ارزش صیانت از «نام ها» خودش را به ما نشان می دهد. وقتی تنها یک نام ماموریت می یابد تا یک دوره تاریخی را حفظ نماید یعنی اینکه تمام اهالی یک محل، ساکنان یک شهر و یک کشور باید بسیج بشوند برای صیانت از این نام. چراکه پاک شدن این نام همان و مدفون شدن تاریخ آن نقطه و هویت بومیان آن نیز همان.

اما متاسفانه گاهی کج سلیقگی ها کار دستمان می دهد و به هوای اینکه نامی زیبا و به روز برای کوچه ها، محلات و بازارهای تاریخی برگزینیم، خطی قرمز روی نام واقعی شان کشیده و در واقع یک دوره تاریخ را خط خطی می کنیم. غافل از اینکه تغییر نام مکان های تاریخی علاوه بر اینکه با سابقه و تاریخ آن نقطه دهن کجی می کند و مردم را دچار سرگردانی می نماید نشان از عدم تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های حساب شده و دراز مدت مدیران شهری دارد. البته خوشبختانه مردم به دلیل تعلق خاطر به این مکان ها در برابر تغییر نام ها واکنش نشان داده و نام های جدید را هرچند که زیبا باشد و راحت در دهان بچرخد غریب خواهند گذاشت و چنانکه تجربه نشان داده به همان اسامی قدیمی وفادار خواهند ماند. تغییر نام یک بنای قدیمی پیوند دوره تاریخی مربوط به آن بنا را با امروز می شکند درست مانند اینکه شخصی پس از 50 سال عمر اسمش را عوض کند در این صورت حتی نزدیکانش نیز او را نخواهند شناخت وبا نام جدیدش ارتباط برقرار نمی کنند.

شک نکنیم که این تصمیمات بی پایه و اساس نه تنها عدم مقبولیت مردمی را به همراه می آورد گاهی حتی پا را ازاین فراتر گذاشته و کارکردها را نیز تغییر خواهد داد و به تبع آن هویت ما را پنهان خواهد نمود.

تصمیماتی که بر اساس سلیقه و بدون هیچ پشتوانه فکری و فرهنگی اتخاذ می شود و بی شک اعتراض آیندگان را نیز نسبت به عملکرد امروز ما برخواهد انگیخت.