دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00


صنایع دستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می€Œشود. معمولاً این کلمه به روشهای سنتی ساختن کالاها اطلاق می€Œگردد..
آنچه مقولهٔ صنایع دستی را از هنر کاردستی متمایز می€Œسازد، هدف از ساخته آنهاست. صنایع دستی لوازمی هستند که قرار است مورد استفاده قرار گرفته و کهنه، پوسیده و... می شوند. مورد استفاده آنها بیش از یک تزئین ساده€Œاست. درحالی که هنر و کاردستی بیشتر یک فعالیت سرگرمی گونه است. ۱۰ ژوئن روز جهانی صنایع دستی است.
در ایران سازمان میراث فرهنگی متولی این بخش می€Œباشد.

انواع صنایع دستی
نساجی سنتی
€¢ ابریشمبافی
€¢ احرامیبافی
€¢ ارمک€Œبافی
€¢ بافت انواع پارچه€Œهای سنتی باشلق، کرباسبافی، قناویز، فرتبافی، شمدبافی، گزیبافی، متقالبافی، چفیه بافی، جیمبافی
€¢ برکبافی
€¢ پتوبافی
€¢ ترمه بافی
€¢ جاجیمبافی موجبافی، ماشته بافی، ساچیمبافی
€¢ چادرشب بافی
€¢ حوله بافی
€¢ دارایی€Œبافی(ایکات)
€¢ زری€Œبافی (زربفت)
€¢ سجادهبافی
€¢ سیاه€Œچادربافی
€¢ شالبافی
€¢ شعربافی
€¢ شک بافی
€¢ عبابافی
€¢ گلیچ
€¢ متکازین (گلیمچه)
€¢ مخملبافی
€¢ نوار بافی (پن€Œبافی، مداخله€Œبافی، کارت€Œبافی، خوس€Œبافی / خوس€Œدوزی، وریسبافی، نواربافی علی€Œآباد کتول)
€¢ پردهبافی
€¢ حمام سری
€¢ چپری
€¢ عریض€Œبافی

بافته€Œهای داری و زیراندازها
€¢ پلاسبافی
€¢ زیلوبافی
€¢ قالی بافی / قالی (گل برجسته، خرسک، قالی دورویه، نمکدان بافی، چنته)
€¢ گلیم (گل برجسته، ورنی، شیریکی€Œپیچ، سفره کردی، مفرش، مسند، گلیم دورو، ساده، سوزنی، رند)
€¢ جل اسب
€¢ اجاق قراقی
€¢ خورجینبافی
€¢ نمدمالی / نمد
€¢ سراندازبافی
پوشاک سنتی
€¢ لباسهای محلی
€¢ بافتنیهای سنتی(کلاه، جوراب و ...)
€¢ برقع
€¢ پای€Œپوشهای سنتی (گیوه، گیوه€Œچینی، آجیدهدوزی یا تخت کشی، گیوهدوزی، گیوه€Œبافی، چاروقدوزی، چموشدوزی)
€¢ عروسک€Œبافی
€¢ قلاب€Œبافی
€¢ مجمسههای محلی (مومی)
رودوزی€Œهای سنتی
€¢ آجیدهدوزی (لایه دوزی)
€¢ آیینه€Œدوزی
€¢ اشرفی€Œدوزی(سکه دوزی)
€¢ بلیشدوزی(قزاق دوزی)
€¢ پته دوزی(سلسله دوزی)
€¢ پولکدوزی
€¢ پیلهدوزی
€¢ تسمه€Œدوزی
€¢ تفرشی دوزی
€¢ چهل€Œتکه دوزی (خاتمی دوزی، لندرهدوزی)
€¢ خوس€Œدوزی
€¢ دانه€Œدوزی
€¢ ده€Œیک€Œدوزی (برجسته€Œدوزی)
€¢ رودوزی بمپور
€¢ زرتشتی€Œدوزی
€¢ زرک€Œدوزی
€¢ زغرهدوزی
€¢ ستاره€Œدوزی
€¢ سرافی€Œدوزی
€¢ سرمه€Œدوزی
€¢ سکه€Œدوزی (چشمه€Œدوزی، دوریشدوزی، ژوردوزی)
€¢ سوزن€Œدوزی
€¢ سوزن€Œدوزی اصفهان (گل€Œدوزی و گندمی€Œدوزی)
€¢ سوزن€Œدوزی بلوچ (خامه€Œدوزی، سیاه€Œدوزی سیستان و ابریشم€Œدوزی نقش زرک)
€¢ سوزن€Œدوزی ترکمن(سیاه€Œدوزی ترکمن)
€¢ شرابه€Œدوزی (منگوله€Œدوزی، آویزه€Œدوزی)
€¢ شمسه دوزی
€¢ صدف€Œدوزی
€¢ قلاب€Œدوزی
€¢ قلاب€Œدوزی اصفهان
€¢ قلاب€Œدوزی رشت
€¢ قیطان€Œدوزی (فتیله€Œدوزی، مغزی€Œدوزی، یراقدوزی)
€¢ کتیبه€Œدوزی
€¢ کردی€Œدوزی
€¢ کم€Œدوزی(کمان€Œدوزی، کمه€Œدوزی)
€¢ گلابتوندوزی (بادلهدوزی)
€¢ لانه€Œزنبوردوزی
€¢ مخمل€Œدوزی
€¢ مرصع€Œدوزی (سنگ€Œدوزی)
€¢ مرواریددوزی
€¢ مضاعف€Œدوزی
€¢ ملیله€Œدوزی
€¢ ممقان€Œدوزی
€¢ منجوق€Œدوزی
€¢ نقده€Œدوزی
€¢ نقش€Œدوزی
€¢ نواردوزی
چاپ€Œهای سنتی
قلمکار (چاپ مهری و نقاشی)
€¢ کلاقه€Œای یا باتیک(چاپ مهری یا نقاشی و دندانی)

سفال، سرامیک و کاشی سنتی
€¢
€¢ خرمهره سازی
€¢ سفال و سرامیک
€¢ کاشی مشبک
€¢ کاشی زرین فام
€¢ کاشی معرق
€¢ کاشی معقلی
€¢ کاشی مینایی
€¢ کاشی هفت رنگ
€¢ نقاشی روی سفال (نقاشی روی لعاب، نقاشی زیر لعاب)

صنایع دستی مستظرفه
€¢ پاپیه ماشه
€¢ تذهیب
€¢ تشعیر
€¢ جلدسازی
€¢ صحافی سنتی
€¢ طراحی سنتی(طراحی فرش و...)
€¢ قطاعی (کاغذ و پارچه)
€¢ کاغذسازی دستی
€¢ نقاشی سنتی دیواری
€¢ نقاشی روی استخوان
€¢ نقاشی قهوه€Œخانه€Œای
€¢ نقاشی گل و مرغ
€¢ نقاشی لاکی
€¢ نگارگری ایرانی (نقاشی ایرانی / مینیاتور)
€¢ تزیین ساز و جامه دان ساز

صنایع دستی چرمی
€¢ جلدسازی چرمی سنتی
€¢ سراجی سنتی
€¢ سوخت روی چرم
€¢ معرق چرم
€¢ نقاشی روی چرم
€¢ نقش اندازی ضربی روی چرم
€¢ زینسازی
€¢ ساخت و تزیین ساز و کیف ساز

هنرهای دستی وابسته به معماری
€¢ آهک€Œبری (ساروج€Œبری)
€¢ گچ بری
€¢ مقرنس€Œکاری / مقرنس سازی
صنایع دستی فلزی
€¢ حجم€Œهای فلزی سنتی
€¢ افزار فلزی (اسلحه سازی و ...)
€¢ جُنده کاری
€¢ چاقو سازی
€¢ چلنگری
€¢ حکاکی روی فلز
€¢ دوات€Œگری
€¢ زمودگری
€¢ ساخت زیورآلات سنتی
€¢ ضریح سازی
€¢ علامت€Œسازی
€¢ قفل سازی
€¢ قلم€Œزنی
€¢ کوفته€Œگری (طلاکوبی روی فولاد و غیره)
€¢ گرگوربافی
€¢ مس€Œگری
€¢ مشبک فلز
€¢ ملیله€Œکاری: شامل سینی زینتی، سرویس بشقاب، کاسه و وسایل مصرفی
€¢ میناکاری
€¢ مینای خانه€Œبندی (پنجره€Œای / مشبک)
€¢ مینای مرصع
€¢ مینای نقاشی
€¢ ورشوسازی

ابزارهای دقیق
€¢ قطب€Œنما سازی
€¢ اسطرلاب سازی

صنایع دستی چوبی
€¢ حجم€Œهای چوبی سنتی (پیکرتراشی)
€¢ ارسی سازی
€¢ بامبوبافی
€¢ ترکه€Œبافی (ارغوان€Œبافی، مرواربافی، چم€Œبافی)
€¢ چیقبافی
€¢ حصیربافی (بوریابافی)
€¢ خاتم€Œکاری
€¢ خراطی
€¢ ساخت سازهای چوبی سنتی
€¢ سوخت روی چوب
€¢ قواره€Œبری
€¢ کپوبافی
€¢ کنده€Œکاری روی چوب
€¢ گره€Œچینی
€¢ محرق چوب
€¢ مشبک€Œکاری
€¢ معرق چوب
€¢ معرق منبت
€¢ منبت چوب
€¢ نازک€Œکاری
€¢ نقاشی روی چوب
صنایع دستی دریایی
€¢ صنایع دستی دریایی
€¢ نقاشی روی صدف
صنایع دستی سنگی

€¢ حجم€Œهای سنگی
€¢ تراش سنگهای قیمتی و نیمه€Œقیمتی
€¢ سنگ تراشی سنتی (حجاری)
€¢ حکاکی روی سنگ
€¢ خراطی سنگ
€¢ فیروزه کوبی
€¢ مرصع کاری
€¢ مشبک سنگ
€¢ معرق سنگ
€¢ موزائیک سنگ
آبگینه

€¢ آئینه€Œکاری
€¢ تراش شیشه
€¢ شیشه حرارت مستقیم
€¢ شیشه€Œگری فوتی
€¢ معرق شیشه / شیشه خانه€Œبندی
€¢ نقاشی پشت شیشه
€¢ نقاشی روی شیشه
€¢ همجوشی شیشه
در شهرستان خمینی شهر هنرمندان متعددی در رشته های مختلف هنرهای دستی مشغول فعالیت می باشند که در این قسمت معرفی می شوند