جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

شناسه ملی:  10260009130


سال ثبت : 1373 


شماره ثبت: 27


حوزه اصلی فعالیت:


نیکوکاری، نیازھای معیشتی، حمایت از ایتام، جھیزیه و ازدواج، کمک ھزینه درمان.


نشانی: خمینی‏ شھر - خیابان شریعتی جنوبی – روبروی ساختمان الزھراء -جنب صندوق قرض‏الحسنه علی ابن
حسین (ع).