جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00


اواخر اسفند 1394 سایتی با عنوان پایگاه دانشنامه ای به روز شهرستان خمینی شهر یا به اختصار دانشنامه خمینی شهر در دسترس عموم قرار گرفت. طراحی این پایگاه از 1393 شروع وبار گذاری از آبان 1394آغاز شد.
اکنون پس از هفت سال فعالیت در مجموع حدود
2400 محتوای تحقیقی و تولیدی در خصوص منطقه ماربین و شهرستان خمینی شهر در دسته بندیهای مختلف انتشار یافته است
آثار تاریخی: در مجموع حدود 170 مطلب شامل:
آرامگاه ها: 7
امامزاده ها: 8
بازارها" 4
برج های کبوتر: 5
بناهای تاریخی: 12
حمام ها:10
حسینیه ها: 6
خانه های تاریخی: 10
مساجد : 15
موزه ها: 5
محورهای تاریخی : 5
تاریحچه ها: در مجموع حدود290 مطلب شامل:
آداب و رسوم و بازیهای محلی 20
غذاهای محلی: 14
احزاب و گروها : 6
ادارات: 23
انتخابات مجلس: 19
پیشکسوتان بهداشت و درمان: 12
پیشینه ها: 29
تاریخ شفاهی: 40
آبادی های ماربین: 19
ریشه اسامی: 22
شوراهای اسلامی: 7
شهرها: 6
مبارزات: 12
محلات: 14
کهن پیشه ها: 29
وقایع آب وهوایی: 7
دفاع مقدس: 12
زبان ولاتی: 21
تاریخ وقایع:
در مجموع حدود 300 رخداد
جاذبه ها :شامل ارتفاعات،چشمه ها،غارها فضاهای سبز و مناطقه گردشگری 26 مکان
خیرین: 24 نفر
خیریه ها: 55 خیریه
شاعران: 70 نفر
شهدا: 85 نفر
عکس و سند: 106 دسته
مراکز علمی: 13 مکان
مراکز فرهنگی: 8 مکان
کتابخانه ها و فرهنگسراها:18 مکان
کارشناسان واساتید 52 نفر
فعالان فرهنگی قرآنی: 9 نفر
مبارزان: 25 نفر
مخترعین: 14 نفر
مدیران: 38 نفر
مراجع و روحانیون: 76 نفر
ملی پوشان و قهرمانان : 19 نفر
نویسندگان: 93 نفر
هنرمندان: 54 نفر

از نظر تعداد مراجعه کنندگان به هر مطلب تا 15 هزار بار هم در آمار بازدید کنندگان وجود دارد