جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

پدید آورنده: محمدعلی شاهین

تعداد صفحات:.392 صفحه رقعی

طراح جلد: ریحانه مویدی

سال انتشار: 1400

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر

موضوع: رخدادهای منطقه از قدیمی‏ترین تا تشکیل شهرستان خمینی ‏شهر

 412 رخداد ثبت شده در این کتاب از مهاجرت آریایی ها به منطقه شروع و به تشکیل شهرستان خمینی ‏شهر ختم می‏شود.  این کتاب  یازدهمین اثر  در باره تاریخ ماربین و خمیتی شهر است .

رخدادهای این کتاب بر حسب دوره زمانی به هفت فصل تقسیم شده است:

فصل اول

از بنای مهرین تا مقاومت در برابر محمود افغان

فصل دوم

از سقوط اصفهان به دست محمود افغان تا تشکیل بلدیه سده

فصل سوم

از بلدیه سده تا تشکیل بخش ماربین

فصل چهارم

از تشکیل بخش ماربین تا تغییر نام سده به همایون‏شهر

فصل پنجم

از همایون‏شهر تا اوج‏گیری مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی

فصل ششم

از اوج‏گیری مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل هفتم

از پیروزی انقلاب اسلامی تا تشکیل شهرستان خمینی ‏شهر

رخدادهای پس از تشکیل شهرستان تا پایان سال 1400 در کتاب دیگری در دست چاپ است.