جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

زبان اسناد

جلد اول

از مهربین تا تشکیل شهرستان خمینی ‏شهر

پدید آورنده: محمدعلی شاهین

تعداد صفحات:. 295 صفحه‏ رقعی

سال انتشار: 1400

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر


در اولین ماه از سال 1400 کتاب دیگری از تاریخ و پیشینه شهرستان خمینی ‏شهر چاپ و انتشار یافت تا به این ترتیب مجموعه کتابهای انتشار یافته در این خصوص به عدد 8 برسد. کتاب مذکور زبان اسناد، (جلد اول) نام دارد و در برگیرنده اسنادی از مهربین تا تشکیل شهرستان خمینی‏ شهر است. به گفته محمدعلی شاهین محقق و نویسنده کتاب مجموعه اسناد این دوران در 46 گروه دسته بندی شده و در هرگروه عناوین اسناد و متون از قدیم به جدید فهرست شده است و تعدادی از تصاویر اسناد هم در جای خود چاپ شده است،. در مقدمه این کتاب 295 صفحه ‏ای آمده است:
از مهم ترین میراث شهرمان سندهای آن است. سندهایی مکتوب مانند عقدنامه ‏ها، صلح نامه‏ ها، نامه‏ های اداری‏، قباله نامچه ‏ها، احکام، گزارش‏ های مسوولین و دیگر مقامات و حتی نامه نگاری ‏های خانوادگی گذشته از ارزش ادبی و زیبایی شناسی شکل و خط، توسط محققان، پژوهشگران و دانشجویان تاریخ به عنوان منابع بکر تاریخی استفاده می‎شود و این به تنهای لزوم نگارش چنین کتابی را می‏رساند و امید می‏رود با این اقدام گام بلندی در حفظ اسناد منطقه برداشته شده ضمن اینکه دریچه‏ هایی بر روی محققین و پژوهشگران این دیار کهن باز کرده باشد. گفتنی است طراحی جلد کتاب توسط حانم ریحانه مویدی صورت گرفته و توسط انتشارات وزین گفتمان اندیشه معاصر صفحه‏ آرایی و چاپ شده است.

عناوین اسناد در این گروه ها تقسیم بندی شده است :

 1. اسناد پیشینه منطقه ماربین
 2. اسناد بلدیه(شهرداری) سده
 3. اسناد مبارزات تاریخی اهالی ماربین و سده
 4. اسناد معاملات و قرار‏دادها
 5. اسناد ازدواج
 6. اسناد مالیاتی
 7. اسناد امنیه، ژاندارمری و شهربانی
 8. اسناد قصابی و دباغی
 9. اسناد عزاداری‏ها و مراسم مذهبی
 10. اسناد متحد‏الشکل کردن البسه
 11. اسناد کشف حجاب
 12. اسناد کدخداها
 13. اسناد قنات‏ها و مادی‏ها
 14. اسناد کشاورزی
 15. اسناد صدور سجل و مدارک
 16. اسناد سربازگیری و خدمت سربازی
 17. اسناد مکتبخانه‏ ها و مدارس
 18. اسناد حکیمان
 19. اسناد صحیه و بهداشت
 20. اسناد مریضخانه سده
 21. اسناد انتخابات گوناگون
 22. اسناد ثبت و دفاتر اسناد
 23. اسناد پست و تلگراف و تلفن
 24. اسناد احداث خیابان و جاده
 25. اسناد سوخت و برق
 26. ‏اسناد میراث
 27. اسناد فرهنگی و اجتماعی
 28. اسناد اصناف
 29. اسناد تغییر واحدها
 30. اسناد آرد و نان
 31. اسناد فعالیت حزب توده در سده
 32. اسناد فعالیت حزب دمکرات در سده
 33. اسناد احزاب و گروه‏ها در سده و همایون‏شهر
 34. اسناد حمل و نقل
 35. اسناد سیر احداث کشتارگاه
 36. اسناد بخشداری ماربین
 37. اسناد آمار و جمعیت
 38. اسناد وجوهات شرعی
 39. اسناد ورزش
 40. اسناد وقایع آب و هوایی
 41. اسناد موقوفات
 42. اسناد کمک به بینوایان و مستمندان
 43. اسناد تاسیس بانک و قرض ‏الحسنه
 44. اسناد مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی
 45. اسناد تشکیل نهادها پس از پیروزی انقلاب اسلامی
 46. اسناد نکو داشت‏ ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی