چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

 

2

 اردوي جهادي در روستايي در مورچه خورت نفر وسط  شهيد مصطفي حلوايي 

 

3

 اردوي جهادي در روستايي در مورچه خورت از راست نفر دوم شهيد عباسعلي محب محمدي جلو شهيد مصطفي حلوايي 

 

4

اهواز نفر وسط شهيد مصطفي حلوايي 

 

5

 اهواز از راست نفر سوم شهيد مصطفي حلوايي 

 

6

ايلام از راست شهيد رضا جوابي و شهيد مصطفي حلوايي 

 

7

ايلام از راست نفر اول شهيد عباسعلي محب محمدي دوم شهيد مصطفي حلوايي 

 

8

ايلام از راست نفر اول شهيد مصطفي حلوايي 

 

9

بعد از عمليات فتح المبين ايستاده از چپ شهيد مصطفي حلوايي دوم شهيد حاج ابراهيم پريشاني 

10

تشيع پيکر شهيد مصطفي حلواي

 

11

خرمشهر نشسته سمت راست شهيد مصطفي حلوايي 

 

12

خميني شهر چشمه لادر نفر سمت چپ شهيد مصطفي حلوايي 

 

13

سردار شهيد مصطفي حلوايي 

 

14

مسجد حجت نشسته شهيد مصطفي حلوايي

 

15

مقر دهلران رزمندگان عمليات خيبر از سمت چپ نفر اول شهيد مصطفي حلوايي و نفر سوم شهيد علي نکوئي مهر 

 

16

منطقه عملياتي فتح المبين سمت چپ شهيد مصطفي حلوايي