چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00


گفت از سندرم ها چه خبر؟

گفتم: با دقت بر احوال عده ای سندرمی پیدا کرده ام که اسم آن را سندرم تخمه شکنان گذاشته ام.

گفت: جالبه، این سندرم چه مشخصاتی دارد؟ به سن و جنس هم بستگی دارد؟
گفتم: این سندرم که یک کمی پیچیده است و زن و مرد در هر سنی می توانند به آن مبتلا شوند فقط شیوع آن در زنها بیشتر است، عبارتست از این که عده ای جیب خود را پر تخمه می کنند و دور هم جمع می شوند و شروع به شکستن تخمه ها می کنند و پوسته های آن را به اطراف پخش و پلا می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند و یا حرفهای صد من یک شاهی می زنند و یا وراجی می کنند.

گفت: خیلی خوب پس این سندرم در واقع علائم آن عبارتست از تخمه شکنی، زباله پراکنی، غیبت، وراجی.
گفتم: درست است علائم برجسته و اصلی آن همین موارد است و البته خودش هم به انواعی قابل تقسیم است.
گفت: حالا چرا این سندرمها پیچیده است؟
گفتم: پیچیدگی آن به این خاطر است که معلوم نیست افراد وقتی تخمه می شکنند سیستمی در بدن آنها فعال می شود که آنها را وادار به غیبت و وراجی و تهمت زنی می کند و یا اینکه وقتی می خواهند غیبت و وراجی کنند موادی در مغز آنها ترشح می شود که به ارگانهای حرکتی آنها فرمان رفتن به درب مغازه های تخمه فروشی و خریدن تخمه را می دهد.
گفت: این درست مثل قضیه مرغ و تخم مرغ می ماند که هنوز فلاسفه سر آن بحث می کنند و بهتر است زیاد وارد این مقوله نشویم گفتی انواعی هم این سندرم دارد انواع آن کدام است؟
گفتم: به نظر می رسد خود سندرم تخمه شکنان به انواعی قابل تقسیم باشد مانند سنتی و ورزشی و خانواده ای و مدرن و پست مدرن.
گفت: انواع این سندرم که گفتید در چه چیزهایی با هم تفاوت می کنند؟
گفتم: تفاوت آنها در ماهیت نیست بلکه در ترکیب عناصر تخمه شکن و نوع وراجی و حرف ها و غیبت های آنها و همچنین نوع تخمه و محل می باشد.
گفت: می شود کمی بیشتر توضیح بدهید.
گفتم: چرا که نه در نوع سنتی تخمه شکنان، معمولا خانمهای خانه دار و بیشتر مسن هستند که پس از انجام کارهای خانه دور هم جمع می شوند و در مورد عقد و عروسیها و ایضا طلاق های در ضمن تخمه شکستن صحبت می کنند آن هم سر محل و توی دالان های قدیمی و از منابع شایعات غیر سیاسی و اجتماعی و محیطی هستند و نوع تخمه آنها معمولا آفتابگردان است و یا تخمه خربزه و هندوانه هایی که خودشان جمع کرده اند و بو داده اند و بعد هم محل را جاروب و تمیز می کنند در نوع سندرم تخمه شکنان ورزشی، جوانان جیب خود را پر از تخمه می کنند و یا در استادیوم های ورزشی و یا در محیط مشابه یک برنامه نود محدود و محلی تشکیل می دهند معمولا این اشخاص به نوع تخمه توجه ندارند و فقط اسکناسی را که ته جیبشان مانده به تخمه فروش می دهند و می گویند بابت آن در جیب ما تخمه بریز. در نوع خانوادگی اعضای چند خانواده نزدیک به هم عناصر تخمه شکنان را تشکیل می دهند و مباحث متنوع می باشد نوع تخمه به کلاس خانواده بستگی دارد.
و در نوع مدرن و پست مدرن بیشتر به کلاس و مد و مکانها و فروشگاه های لباس و آرایشگاه ها و ورزش های لاغری اندام و بی کلاس بودن این و آن و نوع لباس و آرایش این و آن و مباحثی از این دست پرداخته می شود و برخلاف نوع سنتی افراد تو دالانها و سر کوچه های تجمع نمی کنند و روی خاک نمی نشیند آنها معمولا توی خانه و روی مبل جلسات خود را برگزار می کنند و یا از طریق سیستم «همراه غیبت» یعنی استفاده از گوشی همراه و اینترنت و غیره وراجی می کنند و نوع تخمه آنها هم یا ژاپنی است و یا کدو و میانه خوشی با آفتابگردان و تخمه خربزه خود بو داده ندارند.
گفت: رحمت به نوع سنتی آن که حداقل زحمت تهیه آن را خودشان می کشیدند و برای دیگران فیس و افاده نمی آمدند و حواسشان هم جمع خانه همسایه بود و اگر لازم می شد کمک همسایه ها هم بودند و پوسته تخمه هایشان را هم جمع می کردند و از زندگی هم باز نمی ماندند.
گفتم: همین طوره و دو تایی زدیم زیر خنده.