یکشنبه, 30 شهریور 1399 Sunday 20 September 2020 00:00

نام:                  پیمانی زیبا


تولد:              اردیبهشت ماه سال 1354


اولین سروده اش در وصف روستای اصغر آباد است که در آنجا زندگی می کرد  و اکنون شهر شده است.
اوانجمن های ادبی باغبان و سروش، شاعران پیشکسوت این انجمن ها و قدرت تخیل خود را عامل اصلی پیشرفت در شعر می داند.
بیشتر شعرهایش در قالب غزل و با محتوای اجتماعی و عاشقانه است.