دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

نام:                            حسین واعظی


رشته هنری:                  بازیگری


در دهه 50 دو شخصیت جذاب در تلویزیون برای کودکان برنامه اجرا می کردند. «مهرنگ» و «اورنگ» دو برادر بازیگوش بودند که برادر بزرگتر (اورنگ) عاقل بود و برادر کوچک تر (مهرنگ) سربه هوا. نقش برادر کوچک تر را «مرحوم فرهنگ مهرپرور» اجرا می کرد و برادر بزرگ تر به دست «حسین واعظی» به اجرا درمی آمد. حسین واعظی خمینی شهریست و با وجودی که درآمریکا به سر می برد خود را با افتخار یک خمینی شهری معرفی می کند.