یکشنبه, 26 خرداد 1398 Sunday 16 June 2019 00:00

نام:

هادی نعمتی


متولد:

1366

 


تحصیلات:

کارشناس الکترونیک


اختراعات ثبت شده:
- كنترل هوشمند دماي اتاق
- قفل امنيتي درب خودرو

 


اختراعات ثبت نشده:
- سيستم ضد امواج الكترو مغناطيسي دكل هاي «بي تي اس»