چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

نام:                میرزا ابراهیم امین الواعظین

 رحلت:           1318 خورشیدی

 مدفن:          آرامستان خوزان

 

شرح حال:
 میرزا ابراهیم امین الواعظین فرزند حاج محمد علی تاجر اصفهانی و عالم و فاضل و واعظ کامل بود. در اصفهان متولد شد و در نزد فضلا و علمای این شهر مانند سید محمد باقر درچه ای و میرزا بدیع درب امامی تلمذ نمود. چندین سال نیز نزد اساتید نجف اشرف تحصیل کرد.  ایشان واعظی بلیغ بود که در سال 1358 هجری قمری در قریه سده وفات نمود و در قبرستان خوزان مدفون گردید.

 منبع:

 اعیان الشیعه، جلد پنجم، صفحه 376