دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

شهید محمد قورچانی
 تولد: ۲/۱/۱۳۳۱
 محل تولد: خورزان خمینی شهر
 شهادت: ۳/۱/۱۳۶۱
 محل شهادت: شوش
 مدفن: گلزار شهدای شهرستان خمینی شهر
 عملیات: فتح

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان تیپ ۲۵ کربلا


شاگردهای اخلاق و سبکش به او می‌گفتند: "استاد قوچانی".

مبارزان در لبنان به او می‌گفتند: "ابوفاضل".

بچه های تیپ 25کربلا به او می‌گفتند: «فرمانده».

و ماندگان 30 سال بعد لقبش دادند «شهید شاخص سازمان بسیج ورزشکاران سال 91»

دقت که کنی یک چیز در سالهای مربوط به او مشترک است و آن «1»می باشد.حالا تو بگو به اوچه می گویی ؟ یک؟ یکدانه و یا یکی از هزاران؟

بیشتر: در مطالب مرتبط