چهارشنبه, 15 مرداد 1399 Wednesday 5 August 2020 00:00

نام:            سید ابوالحسن عمادالشّریعه


نام پدر:      سیّدعبّاس بن حاج سیّدمحمّدعلیّ(حکیم سده ای) بن حاج میرزا رحیم دوم سدهی


شهرت:     عمادالشّریعه


ولادت:      ولادت: 1252 ه. ش/ خوزان


وفات:       1336 ش


مدفن:      امام زاده سیّد محمّد


تحصیلات:   حوزوی


عناوین:    عالم، فاضل، خیر، فعا ل احتماعی


فعالیت ها:
1- تاسیس اولین دبستان در سده در سال1302
2- توسعه دهنده آموزش و پرورش نوین در سده
3- مشوق تاسیس بیمارستان برای سده دردهه اول 1300 که منجر به واگذاری زمین توسط حاج قنبرعلی زهتاب شدواکنون بیمارستان شهید اشرفی درآن واقع شده است.
4- فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی با همیاری همسرش «حاج عصمت»
شرح :
میرزا ابوالحسن عمادالشّریعه در اصفهان در خدمت آخوند ملاّعبدالکریم گزی، میرزا احمد اصفهانی، آخوند ملاّمحمّد کاشانی، آقا سیّدمحمّدباقر درچه ای و آقا سیّدحسن مشکان طبسی درس خواند. مشارٌالیه پدر آقایان دکتر سیادت می باشد، و خود، مردی بسیار هوشیار و با استعداد بود که نسبت به تحصیل فرزندان خود کمال علاقه را به خرج داد، و حتّی از فروش املاک نیزخودداری ننمود.نقل است که وی در برابراین پرسش که چرا وی وهمسرش املاک را برای مخارج تحصیل فرزندان خود می فروشد می گفت ثروت را درسینه آنها می گذارم.
منابع:
1- رجال اصفهان یا تذکره القبور، صص236 237
2- دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، صص151 152
3- لطائف غیبیّه، ص بیست و هشت
4- گفتگو با مردم محل:حاج علی زهتاب متولد 1306