دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

نام:                       عزیزاله سروانی


تولد:                      1300 /خمینی شهر


وفات:                     14 آذر ماه 1392


مدفن:                      آرامستان گاردر

هنر:تعزیه خوانی،نواختن ترومپت،ساختن سردیس،نگارش و تصحیح نسخ تعزیه


شرح حال:
مرحوم استاد عزیزاله سروانی از پیشکسوتان هنر تعزیه کشور از کودکی با تکیه بر استعدادهای وافر خود پا در راه هنر گذاشت. با نقاشی آغاز کرد اما پس از مدتی وارد دنیای تعزیه شد.
وی که از صدایی خوب نیز برخوردار بود به نقش آفرینی در تعزیه روی آورد و سپس با شاگردی نزد یکی از اعضای گروه موسیقی ارتش سر از موسیقی تعزیه درآورد و پس از مدتی توانست ترومپت را در حد اعلایش بنوازد.
این هنرمند خمینی شهری که از پس کارگردانی تعزیه نیز به بهترین نحو برمی آمد، شروع به ساختن سردیس هایی برای برخی تعزیه ها نمود.
استاد سروانی که 20 سال پایان عمرش را به علت بیماری خانه نشین شد و دیگر قادر به اجرا و کارگردانی تعزیه نبود، به اصلاح نسخ تعزیه همت گماشت و مرجع تمامی هنرمندان تعزیه از سراسر کشور گشت.
شغلش خرازی بود و در راسته چهارشنبه بازار دکان داشت. ذوق شعر هم داشت و اوزان را می شناخت. نسخ تعزیه را می نوشت و هم آنچه را بود تصحیح می کرد. صدای سوزناکش مناسب زینب خوانی بود.
دستان هنرمندش فقط به نوشتن روی کاغذ قانع نبود، کاغذها را لایه لایه روی هم می گذاشت و با سریش می چسباند و سردیس می ساخت.