سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00


نام:                   محمدتقی داورپناه

متولد:                خمینی شهر

فرزند:                 رحمان

سال تولد:            1315 ه.ش

زمینه فعالیت:     خیر مدرسه ساز

شرح حال:

از همان دوران کودکی به کارهای مختلف مشغول شد ابتدا چوپانی کرد و بعد از اینکه مادرش را در سن 9 سالگی از دست داد، به شاگردی گیوه دوزی روی آورد و سپس به شغل پدر
سنگتراشی مشغول شد.

در زمانی که همراه پدر و برادرهایش در تهران بود، با پادویی، کارگری و برف روبی روزگار می گذرانید. پس از آن، در آتشگاه اصفهان، شاگرد استاد "غدیرعلی سنگتراش" شد.

یک سالی بعد دوباره به تهران بر گشت و با دختر صاحب خانه شان ازدواج کرد و چندی بعد در میدان شوش تهران، در یک سایه بانی که از پسر عمویش "رضا ماهوش" به
امانت گرفته بود، کارگاه سنگ تراشی شخصی اش را دایر کرد.

مدتی بعد با معماری آشنا شد و کارهای ساختمانی او را انجام داد و پس از آن، از کاخ شمس در مهر شهر کرج سر درآورد و سنگ های آن جا را فراهم و نصب کرد.

پس از چندی، یک کارخانه سنگبری در جاده شاه عبدالعظیم راه اندازی کرد و قسمتی از سنگ تالار وحدت تهران را فراهم و نصب کرد. این کارخانه همچنان دایر است.

پس از انقلاب، به تجارت لوازم اتومبیل در دبی پرداخت و هنوز در این زمینه فعال است.

او در آغاز دهه هفتاد، به خیرین مدرسه ساز پیوست و اولین مدرسه را به نام پدرش - رحمان داورپناه- در سال 1374 افتتاح کرد.

این مدارس در سراسر کشور به ویژه نقاط محروم ساخته شده است.

او تا مهرماه 1383، یک صد و شصت و نه مدرسه، به وزارت آموزش و پرورش تحویل داد و این تعداد در پایان سال 1395به 236 باب  مدرسه رسیده است  که 6 واحد آن دررادگاهش خمینی شهر بنا شده است.وی خود را متعهد می داند، تا روزی که زنده است،تعداد این مدارس را به یک هزار دستگاه برساند.او، پنج پسر و سه دختر دارد که هر کدام زندگی خود را می گذرانند. داورپناه همسرش را از اولین مشوقانش در راه مدرسه سازی می داند.
درباره زندگی و خدمات این خیر بزرگ خمینی شهری تالیفاتی نیز انجام شده است از جمله کتابی به نام زندگی وکارنامه ی خیر مدرسه ساز محمد تقی داورپناه