سه شنبه, 24 تیر 1399 Tuesday 14 July 2020 00:00

نام :                     مهران حسن زاده


تولد:                     1354


محل تولد:            خمینی شهر


شرح حال:
وی در ادبستان صفا و انجمن سروش و انجمن هاي كمال و خانه هنرمندان و حوزه هنري فعال بوده. ودر کارنامه خود چندين سال دبيری جشنواره شعر دانشجويي كشور، عضویت شوراي مركزي شعر مجمع دانشجويان و كارشناسی كانون شعر وزارت علوم را دارد. وی به تدریج از شعر به هنرهای سنتي و ميراث فرهنگي، گرایش پیدا کرد.
سرودن شعر را از اواخر دوران دبيرستان آغاز كرد و خيلي زود توانست در كنگره هاي دانشجويي حائز مقام هاي كشوري بشود. مجموعه اي از آثارش را گردآوري كرده ولی منتشر نکرده است.