شنبه, 05 بهمن 1398 Saturday 25 January 2020 00:00

نام: عباس باقری
متولد: 1365/محله دستگرد
تحصیلات: دیپلم مکانیک خودرو

اختراعات ثبت شده:
سیستم کنترل از راه دور خودرو با قابلیت هدایت و کنترل یابی