سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

اهم فعالیت ها:

-  تدریس در حوزه و دانشگاه از جمله دانشگاه جندی شاپور اهواز
-  تکمیل و تجهیز مراکز درمانی
-  ساخت و تعمیر دو باب حمام
-  راه اندازی حوزه علمیه دارالزهرا
- انجمن خيريه محلی
- تولیت حسینیه مسجد امام جعفر صادق (ع) از سال54 تا زمان فوت