شنبه, 04 خرداد 1398 Saturday 25 May 2019 00:00

از: شهربانی استان اصفهان - اطلاعات / تاریخ: 20/1/2537
[1357] به: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان اصفهان
شماره: 443-5-51 موضوع: دبیران دبیرستان صائب اداره آموزش و
پرورش همایونشهر طی نامه 330/م – 25/12/36 [1356] اعلام نموده از چندی قبل عده ای از دانش‌آموزان کلاس چهارم تجربی دبیرستان صائب با تحریک یک یا دو نفر از دبیران خود مبادرت به نوشتن شعارهای ضد ملی به روی دیوار کلاس و کریدورهای دبیرستان نموده که باعث اخلال در افکار و اخلاق عمومی سایر دانش‌آموزان می گردد. مراتب ضمن ارسال یک برگ فتوکپی نامه‌ای که از دانش‌آموزان کلاس چهارم تجربی به دست آمده جهت آگاهی و هر گونه اقدام اعلام می‌گردد.
رئیس شهربانی استان اصفهان سرتیپ مصطفایی از سوی سرهنگ شیرانی نامه‌ای به اداره کل آموزش و پرورش نوشته شود که مواظبت لازم را در دبیرستان ها به عمل آورند. ضمنا معلوم شود در این دبیرستان وضع چیست، اگر اقداماتی می شود به مدیر مربوطه توجه لازم داده شود که مراقبت کافی به عمل آورند. 6/22 [تقوی] آقای سلطانی، قبلا به مرکز منعکس شده است، ضمیمه سابقه قبلی (محمدعلی دیباجی) نمایید. بخش 2 پاورقی: * در گزارشی که شهربانی در تاریخ 56/12/15 به ساواک ارسال نموده فعالیت آقای محمد دیباچیان را این گونه تشریح می‌کند: « برابر اطلاع نامبرده فوق یکی از دبیران دبیرستان صائب واقع در حوزه استحفاظی پاسگاه ژاندارمری همایونشهر بوده در جلسات انجمن دینی و مذهبی در لفافه افکار دانش‌‌آموزان را مسموم و آنها را تحریک می‌نماید در نتیجه رئیس دبیرستان مذکور به مدت چند روز کلاس چهارم ریاضی را تعطیل نمود.
منبع:
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک جلد 1 روزشمار1356/12/25 صفحه384