سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

در اوج انقلاب 1357به دلیل شرایط انقلابی واعتصاب ها شهرداریها هم دچار رکود شند.در اولین سال کاری پس از پیروزی انقلاب شهردار وقت همایونشهرصدر میرزایی که جانشین اشرفی شده بود طی اطلاعیه ای ازمردم انقلابی می خواهد با پرداخت عوارض
معوقه، حال که انقلاب به پیروزی رسیده چرخهای راکد شهرداری را به حرکت درآورند تا خرابی های دوران طاغوت جبران شود. اعلامیه با عنوان شهردار سده امضاشده است.
منبع:
اعلامیه منتشر شده به شماره424