چهارشنبه, 13 اسفند 1399 Wednesday 3 March 2021 00:00

عملیات خیبر یکی از عملیات‌ تهاجمی نیروهای مسلح ایران در جریان جنگ ایران و عراق بود. این نبرد در سوم اسفند ماه ۱۳۶۲ آغاز شد و تا ۲۲ اسفند همان سال ادامه یافت. عملیات خیبر بخشی از تهاجم نیروهای ایران در جریان نبرد نیزارها محسوب می شود. گفتنی است خمینی شهر دارای 173 شهید و ده ها جانباز و مفقود درعملیات خیبر می باشد. در این عملیات سردار شهید مصطفی حلوایی با نیروهای تحت فرماندهی خود حماسه سازی کرد. وی پس از سه سال حضور در جبهه در این عملیات به درجه شهادت نائل گشت. در سال 1394 به تصمیم شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان و به پاس رشادت ها وایثار مردم شهرستان خمینی شهر و تعداد زیاد شهدا و جانبازان این شهر، روز شروع عملیات یعنی 3 اسفند به نام روز ایثار و شهادت شهرستان خمینی شهر نام گرفت.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان مصوبات 63 امین نشست شورای فرهنگ عمومی استان
حاج کرمعلی مانی از نیروهای همراه شهید حلوایی