سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

این پایگاه به منظور انتشار اخبار به عنوان مکمل دو هفته‌ نامه‌ فرصت در فضای مجازی که دو سال از انتشار آن می گذشت راه اندازي شد.سر دبیر وقت فرصت محسن حیدری فر در گفتگو با موج با اعلام تاسیس این پایگاه گفت: فرصت آنلاين به منظور به روز بودن خبرهاي شهرستان خميني شهر ايجاد شده است و تجربه‌اي تازه در کشور است و ما تصميم نداريم فقط آنچه در دو هفته نامه‌ فرصت انعکاس مي‌يابد بر روي سايت قرار بگيرد و نمي توان گفت که کدام اصل و فرع کدام است؛ براي ما هر دو اصل است.

حيدري فرد افزود: فرصت آنلاين دايره‌ وسيع‌تري دارد و مطالبي مهم‌تراز آنچه در دو هفته نامه‌ فرصت درج مي‌شود در فرصت آنلاين انعکاس مي يابد تا مخاطب بتواند ازاين مطالب بهره ببرد. با توجه به اين که بسياري از اخبار در فاصله‌ زماني انتشار دو هفته نامه ارزش خبري خود را از دست مي دهند، لذا براي اين اخبار بهترين مکان درج سايت است. با وجود اعلام اهداف اولیه ولی در عمل به دلیل نداشتن یک مدیر مستقل به طور پراکنده برخی مطالب نشریه از طریق آن منتشر می شد تا اینکه به تدریج مدیر مستقلی برای فرصت انلاین به فعالیت پرداخت وبه مرور زمان علاوه بر درج اخبار شهر واخبارکشوری واستانی مرتبط به شهرستان با ایجاد فضاهای ابتکاری مطالب دانشنامه ای وسیعی تولید وبارگذاری شد به نحوی که یک دانشنامه به روز برای شهرستان شکل گرفت که مرجع اطلاعات مختلف در مورد این شهر می باشد.اولین مدیرفرصت آنلاین محمد علی شاهین از مدرسین بازنشسته دانشگاه ومحقق وپژوهشگر خمینی شهر شناسی بود.

منابع:
خبرگزاری موج
دو هفته نامه فرصت