سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

13در فروردين 1308در سده به دنیا آمد واحمد نامیده شد تحصيلات خود را در دبستان هاي هما و اسلامي زير نظر استاد ابراهيم همايي برادر علامه جلال الدين همايي به پايان رساند و مقدمات عربي و تعليم خط را در مكاتيب قديم فرا گرفت. از 14 سالگي سرودن شعر را شروع كرد و در سال 1328 به انجمن هاي ادبي اصفهان راه يافت و در مكتب صغير اصفهاني به كسب فيض پرداخت
از سال 1329 شمسي همكاري خود را با جرايد و مطبوعات تهران، اصفهان و شهرستان ها آغاز كرد.
در مجله فكاهي "ماه" و روزنامه فكاهي-انتقادي "چلنگر"، روزنامه "توفيق" و روزنامه "نويد اصفهان" به سرپرستي دكتر صلواتي اشعار ومطالب خود را انتشار داد.

استاد طلايي در فروردين 1339 با همفكري و همت جمعي از نويسندگان، شعرا و هنرمندان اصفهان به ويژه برادرش انجمن ادبي و هنري سعدي اصفهان را تاسيس كرد
وي در دهه40 به دليل سرودن اشعار آزادي خواهانه و نيز اشعار تند سياسي در قالب فكاهي، توسط ساواك دستگير شد و شش ما ه در زندان قزل حصار تهران حبس گرديد و با مرحوم طالقاني هم بند بود.
آثار:
دیوان اشعار
کتب تحقیقی و مقالات متعددی از جمله درباب گویش ولاتی
حاج احمد غفورزاده ملقب به استاد طلایی در دامنه كوه سيد محمد در جوار آرامگاه استاد قيام به خاك سپرده شد .یک خیابان در خمینی شهر منشعب از میدان صهری به نام او وجود دارد.
منبع:
یادنامه ویژه اربعین استاد روزنامه اولیا ء اصفهان شماره2463مورخ26 اردیبهشت 1381