سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

درگذشت آیت الله میرسید علی امامی (10 صفر 1358 هـ.ق)
سیّد علی امامی سده‌ای در سال 1227خورشیدی در سده به دنیاآمدوی پس از تحصیل علوم مقدماتی به اصفهان رفته و در حوزه علمیّه اصفهان و در محضر علماء بزرگ آن زمان همچون آقا نجفی معروف و آقا میرزا محمدهاشم چهارسوقی و آیت الله فشارکی تلمذ نمود . در اندک زمانی سرآمد اقران خود گردید و به مقامات عالی از علم رسید آیت الله میرسید علی امامی بیشتر اوقات خود را به تألیف و تصنیف و ترویج شرع مقدس و دین اسلام ومبارزه با منحرفین گذراند.او در هنگام مشروطه خواهی و قیام علماء بزرگ برای برچیدن استبداد، با علما اصفهان هماهنگ شد. ایشان در طب قدیم صاحب نظر بود. حاج میرزا ابوالقاسم طبیب نقل کرده بود که ایشان گاهی قسمتی از عبارت قانون بوعلی را از حفظ میخواند و این نشان دهنده تسلط او به علم می‌باشد. آرامگاه وی در انتهای شبستان مسجد جامع فروشان واقع است.
تألیفات
1.رساله‌ای در اجتماع امرونهی در اصول
2. رساله‌ای در تقلید و نجاسات در فقه
3. رساله‌ای در آثار ختوم و ادعیه برای شفاء امراض
4. رساله‌ای در خیارات بخصوص خیار عیب
5. رساله‌ای در صلح با حق رجوع
6. رساله‌ای در ریاضیات
7. رساله‌‌‌‌‌‌ای در صلوۀ
8. رساله‌ای در طب و تجربیات خود
9. رساله‌ای در منجزات مریض
10. کتابی در موعظه که مفصل و مبسوط است