سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

گرچه قبل از انقلاب مشروطیت برای اداره شهرها تشکیلاتی وجود داشت ولی نمایندگان مجلس مشروطه در سال 1296 قانونی مشتمل بر پنج فصل و یک صد و هشت ماده به عنوان قانون بلدیه به تصویب رساندند و تشکیل بلدیه (شهرداری ها) قانون شد.
در عید نوروزسال 1310در یکی از مدارس اصفهان صورت جلسه ای تنظیم و طی آن بلدیه سده تاسیس شد . از فروردین 1311خورشیدی بلدیه سده رسما کار خود را در یک ساختمان اجاره ای آغاز کرد .چند سال بعد ساختمانی با الگوپذیری از شهرهای شمال در همان مکان برای شهرداری بنا گردید.
طبق قانون بایستی انجمن بلدیه تشکیل می‌شد و این انجمن با هفت عضو به ریاست آ سید علی آقا میرعنایتی تشکیل و اولین شهردار شهر را مشخص نمود.
در سالهای اولیه بلدیه سده یازده نفر نیرو داشت که شامل مفتش، سپور، رییس و احصائیه می‌شد که کار آن‌ها با توجه به اوضاع نابسامان آن زمان رسیدگی به امور بهداشتی و بی نوایان و حتی تاسیس بیمارستان بود.
آتش نشانی سده با یک گاری و چند بشکه آب و چند سطل کار خود را شروع کرد.
مدتی بعد بلدیه سده به شهرداری سده تغییر نام داد و به ساختمانی که برای بخشداری سده در گورستان فروشان (محل فعلی شهرداری منطقه دو) ساخته شده بود انتقال یافت. نشان شهرداری که قبلا شکل شکار و دروازه را داشت به یک درخت سیبری در میان خوشه های گندم تغییر کرد.
36 شهردار از سال 1311 تا زمان تالیف این کتاب سکان شهرداری سده، همایونشهر و خمینی‌شهر را به عهده داشته اند.

اسامی شهرداران:
1 حبیب الله خان وفایی 1310 1328
2 حسین شکوه -
3 حیدرعلی اشرفی دیپلم 1332 -
4 احمد خلیل - -
5 رضا شاهین دیپلم 1334 -
6 احمد رستمی لیسانس 1336 -
7 امیرحسین امینی دیپلم 1337 -
8 محمدتقی میمندار دبیلی - 1338 -
9 حیدرعلی اشرفی دیپلم 1340 -
10 علی مهرابی دیپلم 1342 -
11 عباسعلی صفاییان لیسانس 1349 -
12 احمدرضا روحانی لیسانس 1352 -
13 حسین سامانیان لیسانس 1354 -
14 جواد خیری لیسانس 1355 -
15 سیدمهدی صدیقی دیپلم 1356 -
16 حیدرعلی اشرفی دیپلم 1357 -
17 بهاءالدین میرزایی مهدی 26/5/21 لیسانس 1357 25/11/58
18 سید اصغر لوح موسوی سیدجواد 30/3/11 لیسانس 1359 13/11/59
19 اصغر ابراهیمی - - دیپلم 1361 6/4/62
20 علیرضا نصر اصفهانی - - لیسانس 1362 28/2/63
21 فیض ا... مویدی میردامادی سید یحیی 1329 لیسانس 1363 3/4/64
22 سیروس اسدی اسکندری آقاجان 32/5/15 لیسانس 1363 22/5/54
23 ناجح پامناری صادق 32/2/12 لیسانس 1364 2/7/68
24 قاسم حسینی احمد 1328 دیپلم 1368 7/6/70
25 علی محمد رضوانی حیدرقلی 1326 دیپلم 1370 5/4/72
26 منصور نجفی حسین 1335 دیپلم 1372 9/7/74
27 غلامرضا حسین پور علی محمد 35/8/1 لیسانس مدیریت 1374 24/4/76
28 ناصر نفری شکرا... 41/10/1 لیسانس 1376 18/3/78
29 محمود عابدی رضا 38/12/2 لیسانس 1378 11/2/82
30 عباس کمالی عبدالحسین 34/12/2 لیسانس 1382 -
31 مهدی مختاری احمد سرپرست لیسانس 15/7/85 15/11/85
32 علیرضا خامسی پور حسن 1338 لیسانس 15/11/85 29/3/86
33 محمد شرفا محمدرضا سرپرست لیسانس 29/3/86 1/9/86
34 عزیزا... پورکاظم علی 1340 فوق لیسانس 1/9/86 4/90
35 محمد شرفا محمدرضا فوق لیسانس 5/90 12/6/92
36 علی اصغر حاج حیدری لیسانس
13/6/92 --------
منابع:
دیار سپاهان: حسین علی جهانبخش هرندی ص143 انتشارات هم اندیشان 1388
دست نوشته های اصغر عرب خمینی شهر پزوه