شنبه, 04 خرداد 1398 Saturday 25 May 2019 00:00

این انتخابات همزمان با سراسر کشور با شور خاصی در همایونشهر برگزار شد و آیت اله احمدی به عنوان اولین نماینده همایونشر در بعد از انقلاب با رای بالا انتخاب شد.
دوره اول مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتخابات: 24/12/1358
حوزه شهرستان: ماربین (همایونشهر)
تعداد آرای اخذ شده: 57441 نفر 98.2 درصد
نماینده منتخب: سید محمد احمدی فروشانی

شروع دوره: 7/3/59
خاتمه دوره: 6/3/63
تاریخ تصویب اعتبارنامه: 13/3/59
اهم سخنرانی‌ها و موضع گیری‌ها درمجلس:
- نطق در جلسه 506 در مورد گرانی، تورم، احتکار، غلبه فروع بر اصول، تشکیل دفاتر مختلف و دخالت افراد غیر مسوول در کارها، تبعیض و عدم محرومیت زدایی، اخراج بی دلیل کارمندان و انتقاد به روش گزینش‌ها در استخدام
- تذکر به سازمان برنامه و بودجه در مورد کمبود بودجه عمرانی استان اصفهان و وزارت بهداری در مورد تکمیل سریع بیمارستان همایونشهر در جلسه 310
- تذکر به وزارت کشاورزی در مورد تامین سموم درختی و تکمیل اورژانس همایونشهر در جلسه 505
- تذکر به وزارت راه در مورد احداث جاده کمربندی همایونشهر و وزارت نیرو در مورد برق اسلام آباد در جلسه 341
- نطق در مورد تشییع پیکرهای پاک شهدا در شهرستان در جلسه 316
- نطق در مورد جنگ و رشادت های مردم شهرستان در جلسه 309
منابع:
اسناد مذاکرات مجلس شورای اسلامی