سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

مردم قم در 19 دی ماه 1356 در اعتراض به مقاله توهین آمیزنسبت به امام خمینی (ره ) در روزنامه اطلاعات قیام کردند. ،مردم تبریز در روز 29 بهمن 56 به مناسبت اربعین شهدای قم مراسم باشكوهی برگزار كردند كه اینبار نیز با حمله ماموران مسلح رژیم به مردم تعدادی شهید شدند . در پی این وقایع، مراجع و علما این كشتارها را بشدت محكوم و امام خمینی ضمن اعلام عزای عمومی عید 1357 شمسی را تحریم كردند. قیام مردم یزد در هشتم فروردین 1357 حلقه سوم از سلسله قیام های زنجیره ای بود كه منجر به قیام سراسری در ایران بر ضد شاه و در نهایت سرنگونی رژیم پهلوی گردید .
مردم همایونشهر در جریان اخبار وگزارشهای این وقایع بودند تا اینکه در نوروز 57تعدادی از مبارزین ودانشجویان همایونشهری دانشگاههای مختلف کشور که به دلیل ایام تعطیلات در زادگاه خود بودند با یک برنامه حساب شده در شامگاه 10 فروردین شیشه های بانک های موجود در خیابان امام شمالی فعلی حد فاصل مسجد حجت تابانک ملی مرکزی را در حالی که شعار الله اکبر میدادند شکستند. در این برنامه به کسی آسیب نرسید وقردی نیز شناسای ودستگیر نشد . در واکنش به این حرکت نیروهای کمکی رژیم ساعاتی بعد از اصفهان به همایونشهرآمدند ودر ساختمان بیمه مقابل شهربانی آنزمان در خیابان بوعلی مستقر شدند. بعد از این اقدام در فرصتها وشرایط دیگراعتراضات مردم این ناحیه تا پیروزی انقلاب ادامه یافت.
منابع:
اظهارات تعدادی از شرکت کنندگان درتظاهرات مذکور