سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00


در این دور از انتخابات مجلس تعداد 100577 رای اخذ شد در حالی که 210 هزار نفر حق رای داشتند و در نتیجه آن محسن صرامی فروشانی از دبیران شهرستان با 31299 رای با اختلاف کمی از رقیب اصلی خود سیدجواد ابطحی به مجلس رفت. مهندس عزیزالله پورکاظم شهردار وقت خمینی شهر که به خاطر شرکت در انتخابات از سمت خود استعفا داده بود و سیدمحمود ابطحی از نمایندگان قبلی مجلس از دیگر نامزدهای این دوره بودند.

منبع: اطلاعیه های فرمانداری  شهرستان در مورد انتخابات