سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

کل آراء:72144
تعداد آراء نماینده منتخب:43110
درصد:7/59
شروع دوره:7 خرداد71
نماینده منتخب: سید محمد احمدی
تاریخ تولد:1313
مدرک تحصیلی: .خارج فقه واصول
سابقه نمایندگی : دور اول