سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

اولین اقدامات برای ایجاد منطقه گردشگری لادر به دور اول شورای شهرواوایل دهه 80 می رسد. در دوران شهرداری مهندس عابدی وبا پیشنهاد علی اصغر حاج حیدری معاون عمرانی شهردار طرح مذکور رقم خورد. در این دوره جاده دسترسی هم سطح و احداث گردید وبا فضا سازی در مقابل چشمه اصلی سکوهایی مجاور آبشار وچشمه ایجاد شد. ازآن به بعد حدود 10 سال اقدام جدی در این منطقه صورت نگرفت تابا شروع دوره چهارم شورا وشهرداری علی اصغر حاج حیدری ادامه طرح رقم خورد. در فصل جدید عمران وآبادی لادر ،آبنمای مرکزی وآبشار مصنوعی وسکوهای جدید احداث ومالون کشی های محوطه صورت گرفت وجاده سلامت احداث شد.احداث چهار باغ لادر وفضای سبز وسالن روباز منطقه از دیگر اقدامات در این دوره بود. در اول فروردین 94با حضوراللهیاری مدیر کل میراث فرهنگی استان ورییس شورای وقت پورشریعت وشهردار حاج حیدری رسما مرحله جدید طرح افتتاح گردید.
منابع:
گفتگو با علی گچکار،فرصت آنلاین: لیلا پیمانی.محمدعلی شاهین
گفتگو با علی اصغر حاج حیدری شهردار وقت