سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

تالیفات  دکترسید رضا ابوالبرکات دیباجی

 آثار:

-  تارخ و ادبيات ايران

- تفسير دو جزو اول قرآن

-  شجره نامه سادات ديباجي

- هزاران بيت شعر

- رساله اي در طلاق

- رساله اي در بيع

- رساله اي در احکام مشترکه و عقود

- مقاله اي در حرکت جوهري

-  مقاله اي در برهان صديقين

- مقاله اي درباره مسلمانان اسپانيا

 
موارد بیشتر