جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

در باره دانشنامه
شهرستان خمینی شهر از تعدادی از آبادی های ماربین در دهه 1360 تشکیل یافته است بنابراین پیشینه آن با آنها و تغییرات نام و جغرافیا مرتبط است.ماربین، قرای ثلاثه، سده و همایونشهر اسامی است که در گذشته این منطقه مطرح بوده اند.
بخش دانشنامه ای پایگاه مجازی دانشنام شهرستان خمینی شهر به منظور ثبت اطلاعات مربوط به تاریخ و پیشینه این پهنای جغرافیایی و گذشته دیرپای آن طراحی و بارگذاری شده است. عناوین اصلی صفحه نخست دانشنامه شامل این بخش ها می باشد:
آثار تاریخی
تاریخ وقایع
تاریخچه ها
جاذبه های طبیعی
خیرین و کارآفرینان
خیریه ها و سمن ها
شاعران
شهدا
عکس، سند و منابع
فعالان قرآنی، فرهنگی
کارشناسان و اساتید
مبارزان دوران انقلاب
مخترعین و مبتکرین
مدیران
مراجع و روحانیون
مراکز علمی
مراکز فرهنگی
ملی پوشان و قهرمانان
نویسندگان
هنرمندان
برخی از این عناوین اصلی دارای زیر شاخه هستند که با قرار گرفتن موس روی آنها نمایان می شوند مثلا دربخش آثار تاریخی، خانه های تاریخی و....قرار دارد. هربخش دارای امکان جستجو می باشد.
در ستون وسط یکی تصاویر اسناد وعکس های تاریخی شهرستان و دیگری کتابهای تاریخ در معرض دید است.
در ستون سمت چپ سالشمار و روز شمار پیش بینی شده که وقایع شهرستان را به روز نشان می دهد.
دانشنامه اواخر اسفند 1394 در دسترس عموم قرار گرفت. طراحی این پایگاه از 1393 با هزینه شخصی شروع و بار گذاری از آبان 1394 آغاز شد. تا اسفند 1401 حدود 2400 مطلب پژوهش شده در بخشهای مختلف بارگذاری شده است. طی این مدت آمار بازدید بعضی مطالب به 15 هزار نفر رسیده است.