سه شنبه, 24 تیر 1399 Tuesday 14 July 2020 00:00

  نام:                     کتابخانه فاطمیه

نشانی :                   خمینی شهر، خیابان شریعتی شمالی کوچه سنگتراشها

تاسیس:                    1378

شماره تماس:            33623488

ویژگی:                   مخصوص خانمها، اولین کتابخانه دیژیتالی شهرستان

شکل اداره:                هیأت امنایی

شرح:

این کتابخانه 3 طبقه دارد كه شامل مخزن و 2 طبقه برای سالن مطالعه خواهران مي باشد. حدود 8 هزار عنوان کتاب دارد و 1500 نفر در کتابخانه عضویت دارند که 250 عضو، فعال هستند

آگهی ها
تبلیغات