سه شنبه, 29 بهمن 1398 Tuesday 18 February 2020 00:00

نام:                  خیریه 14 معصوم قرطمان

 

حوزه فعالیت :      کمک به ازدواج، کمک به ایتام

 

منابع درآمد:          اموال وقف شده توسط موسس، صندوق صدقات، اهدای تاج گل

 

تاسیس:                1388

 

نشانی:               خمینی شهر بلوار الغدیر، 20 متری سه راه درچه

 

حسابها:              بانک ملت 32/ 31716175