یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

چاووش خوانی یابانگ كنندگی هنر منحصر به فرد ايرانيان و شيعيان است كه از نظرتخصصی درحيطه موسيقی خبری قرار می گيرد.چاووش خوانی در مناسبت های مختلف برای اطلاع رسانی به کار می رفته است . ازجمله مواردی که چاووش خوانان به چاووش خوانی می پرداختند،هنگام بازگشت حجاج از سفرحج یا کربلا بود که حتی در اوایل دهه 1340 هم درشهر که آن زمان همایونشهرنام داشت رایج بود. هنگامی كه كاروان های زيارتی به سمت عتبات عاليات، زيارت شاه چراغ، حرم امام رضا(ع) و... می رفتند، چاووش خوانی انجام می شد. نوعی چاووش خوانی برای ماه رمضان هم استفاده می شده است . هوشنگ جاويد نویسنده كتاب «پرند ستايش در ايران» چاووش خوانی را هنری می داند که بيش از هر چيز به واقعه كربلامی پردازد اوريشه هنر چاووش خوانی را مربوط به پيش ازاسلام می داندکه بعد از اسلام مسلمین ایران از آن بهره برده اند .
یکی از چاووش خوانان سده مرحوم حاج سید فتح اله دیباجی پدر دکتر سید ابراهیم دیباجی بوده است.(رجوع شود به http://daneshnam.ir/k3u)