پنج شنبه, 10 مهر 1399 Thursday 1 October 2020 00:00

 

شناسه ملی: 14005388816

ثبت: سال 1394


شماره ثبت: 266


حوزه اصلی فعالیت:
بھداشت و سلامت، مشاوره و مددکاری


منابع درآمدی : پرداخت های خیرین


اهداف: حمایت همه جانبه از بیماران اوتیسم


نشانی: خمینی‌شهر، خیابان شریعتی شمالی، سه راه شهید رجایی، کوچه 118.

 


تلفن تماس: 03133581710،03133582290، 09130363777